Object

Title: Between protection of strategic sectorsand protectionism: Regulations on foreign persons in a comparative outlook ; Pomiędzy ochroną sektorów strategicznych a protekcjonizmem — uregulowania dotyczące osób zagranicznych w ujęciu porównawczym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Between protection of strategic sectorsand protectionism: Regulations on foreign persons in a comparative outlook  
Pomiędzy ochroną sektorów strategicznych a protekcjonizmem — uregulowania dotyczące osób zagranicznych w ujęciu porównawczym

Creator:

Piekut, Maximilian

ORCID:

0000-0001-6616-5068

Subject and Keywords:

protectionism   regulation   strategic sector   foreign person   foreign investment  
protekcjonizm   reglamentacja   sektor strategiczny   osoba zagraniczna   inwestycje zagraniczne

Description:

Tyt. tomu: Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Abstract:

The article focuses on protecting strategic assets from being acquired by foreign capital. The main idea of the article is to differentiate protectionism as an economic doctrine from the legitimate protection of vital sectors of the economy from the perspective of state functioning. The article begins with a short introduction of the current state of international relations, which gives grounds to discuss the limitations of investment and trade introduced within the legal systems of the USA, China, and member states of the EU. The author stresses the importance of defining phrases like protectionism, strategic sectors and foreign persons. The main part of the text focuses on currently effective regulations, as well as legal instruments that have been recently introduced by the above-mentioned countries.  
Artykuł skupia się na ochronie sektorów strategicznych. Głównym celem, który stawia sobie autor, jest wskazanie różnicy pomiędzy protekcjonizmem jako doktryną ekonomiczną a uzasadnioną ochroną kluczowych sektorów gospodarki z perspektywy funkcjonowania państwa. Na początku tekstu przedstawiona jest obecna sytuacja na arenie międzynarodowej, która jest punktem wyjścia do rozważenia ograniczeń handlu i inwestycji wprowadzanych w systemach prawnych USA, Chin oraz państw członkowskich UE. Autor tekstu podkreśla znaczenie definicji pojęć, takich jak protekcjonizm, sektor strategiczny oraz osoba zagraniczna. Główna część tekstu dotyczy obowiązujących już regulacji, w szczególności nowych instrumentów prawnych, które wymienione państwa wprowadziły w ostatnim okresie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Borkowski, Andrzej. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119217

DOI:

10.19195/0524-4544.329.31

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3977. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 329, s. 381-390

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

13

Number of object content views in PDF format

13

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129733

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information