Obiekt

Tytuł: Milczące załatwienie sprawy administracyjnej jako czynność konwencjonalna w prawie

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Milczące załatwienie sprawy administracyjnej jako czynność konwencjonalna w prawie

Tytuł odmienny:

Tacit settlement of an administrative case as a conventional act in law

Tytuł publikacji grupowej:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Twórca:

Gmerek, Karolina

ORCID:

0000-0002-4724-7612

Temat i słowa kluczowe:

tacit settlement of an administrative case   omission   conventional acts in law  
milczące załatwienie sprawy administracyjnej   zaniechanie   czynności konwencjonalne w prawie

Opis:

Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

The purpose of this article is to characterize the tacit settlement of an administrative case as a conventional act in law. This article is written from the perspective of a general theory of law, therefore the aim indicated above is in some sense instrumental. Ultimately, the aim is to show, on the example of certain problems discussed in dogmatics, how theoretical concepts may contribute to their solution. The theoretical and methodological basis for the considerations carried out in the article is the concept of conventional acts in law developed in the general theory of law. According to the approach proposed in this article, tacit settlement of an administrative case is a conventional act in (administrative) law, and the material substrate of this action is omission. Such a solution finds its justification both in the theoretical concept of conventional acts in law and, what is more important, in the current way in which the discussed issue is regulated.  

Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka milczącego załatwienia sprawy administracyjnej jako czynności konwencjonalnej w prawie. Artykuł ten został napisany z perspektywy ogólnej teorii prawa, dlatego też wskazany powyżej cel ma w pewnym sensie charakter instrumentalny. Ostatecznie chodzi bowiem o to, aby na przykładzie pewnych problemów dyskutowanych w szczegółowych naukach prawnych pokazać, w jaki sposób koncepcje teoretycznoprawne mogą przyczyniać się do ich rozwiązania. Podstawę teoretyczną i metodologiczną prowadzonych w artykule rozważań stanowi koncepcja czynności konwencjonalnych w prawie opracowana w ogólnej teorii prawa. Zgodnie z zaproponowanym w niniejszym artykule ujęciem milczące załatwienie sprawy administracyjnej jest czynnością konwencjonalną w prawie (administracyjnym), a materialnym substratem tej czynności jest zaniechanie. Rozwiązanie takie znajduje swoje uzasadnienie zarówno w teoretycznoprawnej koncepcji czynności konwencjonalnych w prawie, jak i, co ważniejsze, w obecnym sposobie uregulowania omawianej kwestii w prawie administracyjnym – źródłem wzorca tego typu czynności jest bowiem tekst aktu prawnego.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.   Kusiak-Winter, Renata. Red.

Data wydania:

2022

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

article  
artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:135793   doi:10.34616/145045       ISSN:2450-3932

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Powiązana publikacja:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 wrz 2023

Data dodania obiektu:

29 lis 2022

Liczba wyświetleń treści obiektu:

115

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

119

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145045

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji