Object

Title: Zaniechanie ukarania z art. 16a i 16b k.k.s. — szczególne rodzaje czynnego żalu czy niepotrzebna kazuistyka?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zaniechanie ukarania z art. 16a i 16b k.k.s. — szczególne rodzaje czynnego żalu czy niepotrzebna kazuistyka?

Alternative title:

Waiving the penalty with article 16a and 16b — are these special types of active grief or unnecessary casuistry?

Creator:

Sawicki, Janusz

ORCID:

0000-0002-2952-9544

Subject and Keywords:

waiving penalty   fiscal penal law   active grief  
zaniechanie ukarania   prawo karne skarbowe   czynny żal

Abstract:

The article is a theoretical study of waiving the penalty of a fiscal penal law violator or a fiscal offender. The issues addressed in the article present major problems that draw the attention of both theorists and practitioners in the field. The aim of the article is to evaluate the contemporary model of waiving the penalty that is formulated by the fiscal penal code within Articles 16, 16a and 16b. The author analyzes in detail the institutions described in the Fiscal Penal Code, Chapter 2: The basic type of active grief and its special types. The article ends with closing remarks, including general conclusions and assumptions that relate to the model of waiving the penalty of a fiscal penal law violator using the institution of active grief, which in turn can contribute to providing a proper solution to the issue.  

Tematem artykułu jest zakres i celowość powiązania instytucji dodanych do kodeksu karnego skarbowego w art. 16a i 16b z instytucją zaniechania ukarania sprawcy przestępstwa lub wykroczenia skarbowego w postaci czynnego żalu, uregulowanego w art. 16 k.k.s. Po bliższym zapoznaniu czytelnika z treścią tych przepisów i pogłębionej ich analizie autor stawia pytanie, czy rzeczywiście są to szczególne konstrukcje czynnego żalu, uzupełniające instytucję czynnego żalu z art. 16 k.k.s., czy też ich wprowadzenie do kodeksu karnego skarbowego w drodze kolejnych nowelizacji z 2005 i 2017 roku było nieuzasadnione, a przedmiotowe przepisy oznaczają niepotrzebną kazuistykę? Artykuł jest próbą odpowiedzi na to nurtujące pytanie i poszukiwaniem racjonalności w tych nowelizacjach. Autor dokonuje szczegółowej oceny tych rozwiązań w kontekście podstawowych zasad odpowiedzialności karnej, ich lokalizacji w rozdziale 2 kodeksu karnego skarbowego oraz charakteru czynnego żalu w prawie karnym skarbowym. W zakończeniu artykułu autor formułuje wniosek de lege ferenda i konfrontuje go z projektem nowelizacji kodeksu karnego skarbowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109014   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.116.6

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3943. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 116, s. 87-101

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 15, 2020

Number of object content hits:

573

Number of object content views in PDF format

577

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118679

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information