Object

Title: Commentary to the Supreme Court’s judgement of 18 October 2016, II KK 205/16 ; Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2016 r., II KK 205/16

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Commentary to the Supreme Court’s judgement of 18 October 2016, II KK 205/16  
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2016 r., II KK 205/16

Creator:

Wilk, Aleksandra Patrycja

ORCID:

0000-0003-1414-6185

Subject and Keywords:

probation measures   prior criminal record of the perpetrator   unpunished person   fiscal penal law   intentional crime   conditional redemption of proceedings   fiscal penal measures  
środki probacyjne   uprzednia niekaralność sprawcy   osoba niekarana   prawo karne skarbowe   przestępstwo umyślne   warunkowe umorzenie postępowania   środki karne skarbowe

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The subject of this gloss to the judgment of the Supreme Court is wrong, according to the author, i.e. the stance of the Supreme Court that a final conviction for a common offense, i.e. article 278 § 2 k.k. (criminal code) is an obstacle to the application of an institution of conditional fiscal penal redemption in relation to the perpetrator of a fiscal offense if he or her failed to fulfil the premise of not having previous criminal record, resulting from the provisions of article 41 § 1 k.k.s. (fiscal criminal code) in connection with article 66 § 1 k.k. when applying article 20 § 2 k.k.s. The gloss contains an analysis of the doctrinal view and case-law on the subject of conditional discontinuance of fiscal penal proceedings resulting from the above-mentioned provisions. The author draws attention to the separate nature of common and tax crimes, the manner of proper application of the content of the legal norm of article 66 § 1 k.k. (criminal code) in penal fiscal proceedings, and also indicates arguments justifying the disapproval indicated in the gloss for the stance adopted in the Supreme Court judgment regarding the premise of the criminal's previous unpunishability.  

Przedmiotem niniejszej glosy do wyroku Sądu Najwyższego jest niesłuszne, zdaniem autorki, stanowisko SN, iż prawomocne skazanie za przestępstwo powszechne, tj. z art. 278 § 2 k.k. stanowi przeszkodę do zastosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego skarbowego w stosunku do sprawcy przestępstwa skarbowego wobec braku spełnienia przez niego przesłanki uprzedniej niekaralności wynikającej z przepisów art. 41 § 1 k.k.s. w związku z art. 66 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 20 § 2 k.k.s. Glosa zawiera analizę poglądu doktryny oraz orzecznictwa w przedmiocie instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego skarbowego wynikającej z powołanych powyżej przepisów. Autorka zwraca uwagę na odrębny charakter przestępstw powszechnych i skarbowych, sposób odpowiedniego stosowania treści normy prawnej art. 66 § 1 k.k. w postępowaniu karnym skarbowym, a także przedstawia argumenty uzasadniające wskazaną w glosie dezaprobatę dla stanowiska zajętego w wyroku Sądu Najwyższego w przedmiocie przesłanki uprzedniej niekaralności sprawcy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95739   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2018.2.211.223

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Aleksandra Patrycja Wilk

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Jun 7, 2019

Number of object content hits:

324

Number of object content views in PDF format

369

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102897

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information