Object

Title: Realizacja zrównoważonej polityki energetycznej Unii Europejskiej w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) – wybrane aspekty

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Realizacja zrównoważonej polityki energetycznej Unii Europejskiej w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) – wybrane aspekty

Alternative title:

Implementation of the EU sustainable energy policy in the context of the Sustainable Development Goals (SDGs) – selected issues

Group publication title:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Creator:

Adamczewska, Natalia   Zajączkowska, Magdalena

ORCID:

0000-0001-9674-6306   0000-0001-7449-8698

Subject and Keywords:

sustainable energy policy   Sustainable Development Goals   renewable energy sources  
zrównoważona polityka energetyczna   Cele Zrównoważonego Rozwoju   odnawialne źródła energii

Description:

Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The energy policy of the European Union was initially oriented towards the need to guarantee safe supplies of energy resources. With the passage of time and changes taking place in the international environment, it has become necessary to take into account also environmental and social aspects (sustainable energy policy). The aim of the article is to present the results of the analysis of the implementation of the objectives of the sustainable energy policy of the European Union in recent years in the context of the Sustainable Development Goals related to the broadly understood energy sector. The conducted analysis leads to the conclusion that the goals set by the EU in the discussed area are consistent with the goals of sustainable development. However, their full implementation is hampered by the interests of individual Member States, which makes the postulate of developing energy solidarity still valid.  

Polityka energetyczna Unii Europejskiej była początkowo nakierowana na konieczność zagwarantowania bezpiecznych dostaw surowców energetycznych. Wraz z upływem czasu i zmianami zachodzącymi w otoczeniu międzynarodowym, pojawiła się konieczność uwzględnienia również aspektów środowiskowych i społecznych (zrównoważona polityka energetyczna). Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy realizacji celów zrównoważonej polityki energetycznej Unii Europejskiej w ostatnich latach w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju dotyczących szeroko rozumianej energetyki. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że cele ustalone przez UE w omawianym obszarze są zbieżne z celami zrównoważonego rozwoju. Na przeszkodzie do ich pełnej realizacji stoją jednak interesy poszczególnych państw członkowskich, co czyni postulat wypracowania solidarności energetycznej nadal aktualnym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.   Kusiak-Winter, Renata. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:135780   doi:10.34616/145035       ISSN:2450-3932

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 29, 2022

In our library since:

Nov 29, 2022

Number of object content hits:

111

Number of object content views in PDF format

112

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145035

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information