Object

Title: Wszczęcie procesu w sprawach z zakresu prawa pracy po nowelizacji procedury cywilnej — zagadnienia wybrane

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wszczęcie procesu w sprawach z zakresu prawa pracy po nowelizacji procedury cywilnej — zagadnienia wybrane

Alternative title:

Initiation of a trial in labour law cases after the amendment to the civil procedure — selected issues

Creator:

Jabłoński, Andrzej

ORCID:

0000-0002-1383-814X

Subject and Keywords:

labor law cases   formal irregularities   preparatory court meeting   dismissal of alawsuit   right to court  
sprawy z zakresu prawa pracy   braki formalne pozwu   posiedzenie przygotowawcze   zwrot pozwu   prawo do sądu

Abstract:

The subject of the article is initiating a trial in labor law cases after the amendment to the provisions of Polish civil procedure. First, it presents a new institution, of returning a pleading that is not a claim without giving it any further action, which raises doubts in the context of the constitutional right to a fair trial. Further considerations concern making good formal irregularities of the lawsuit, with particular emphasis on the role of the preparatory meeting and the controversy over the notion of deficiencies preventing such a meeting. The interpretation of the provisions relating to the preparatory session appointed in order to make good formal irregularities of the lawsuit raises many questions. They relate in particular to the possibility of holding such a meeting without the participation of the defendant and the need to serve the defendant a copy of the lawsuit prior to the meeting. Analysing the rules governing the service of the lawsuit tends to result in doubts about the advisability of imposing on employee a new requirement of delivering this copy by the bailiff.  

Artykuł poświęcony jest problematyce wszczęcia procesu w sprawach z zakresu prawa pracy po nowelizacji przepisów procedury cywilnej. Na wstępie przedstawiono nową, budzącą wątpliwości w kontekście konstytucyjnego prawa do sądu, instytucję zwrotu pisma, które nie jest pozwem, bez nadawania mu biegu. Dalsze rozważania dotyczą uzupełnienia braków formalnych pozwu, ze szczególnym uwzględnieniem roli posiedzenia przygotowawczego i kontrowersjami wokół pojęcia braków uniemożliwiających odbycie takiego posiedzenia. Wykładnia przepisów odnoszących się do posiedzenia przygotowawczego wyznaczonego w celu uzupełnienia braków formalnych pozwu rodzi wiele pytań, które dotyczą w szczególności możliwości odbycia tego posiedzenia bez udziału pozwanego oraz konieczności doręczenia pozwanemu odpisu pozwu przed posiedzeniem. Analiza zaś przepisów regulujących doręczenie odpisu pozwu skłania do wyrażenia wątpliwości co do celowości nałożenia na pracownika nowego obowiązku doręczenia tego odpisu przez komornika.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Tomanek, Artur. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:131778   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.124.5

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4049. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2021, 124, s. 59-69

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Nov 26, 2021

Number of object content hits:

97

Number of object content views in PDF format

98

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142179

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information