Object

Title: Prawo do sądu a zjawisko pieniactwa sądowego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo do sądu a zjawisko pieniactwa sądowego

Creator:

Jamróz, Lech

Subject and Keywords:

right to court   freedoms and rights   barratry  
prawo do sądu   prawa i wolności   pieniactwo sądowe

Abstract:

The right to court is the basic and most commonly used guarantee measure to protect the freedom and rights of the individual. Barratry means an extreme abuse of the right to court, which leads to prolonged proceedings, increases the costs of court actions and violate a public orders. Barratry has many sources, manifestations and consequences. The qualification of certain behaviors as fulfilling the criteria of barratry must be very careful and each case must be considered individually in this respect.  

Prawo do sądu jest podstawowym i najczęściej stosowanym środkiem gwarancyjnym służącym ochronie wolności i praw jednostki. Pieniactwo sądowe to przejaw skrajnego nadużycia prawa do sądu, które prowadzi do przedłużania się postępowań, wpływa na wzrost kosztów działalności sądów i nie mieści się w przyjętych wzorcach zachowań, naruszając porządek publiczny. Pieniactwo ma wiele źródeł, przejawów, a także następstw. Kwalifikacja określonych zachowań jako spełniających kryteria pieniactwa musi być bardzo ostrożna, a każdy przypadek musi być pod tym kątem rozważany indywidualnie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89860   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Lech Jamróz

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 20, 2018

Number of object content hits:

1 417

Number of object content views in PDF format

1726

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95758

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Prawo do sądu a zjawisko pieniactwa sądowego Jan 27, 2023

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information