Object

Title: Obowiązki przewodniczącego związane z przygotowaniem rozprawy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Obowiązki przewodniczącego związane z przygotowaniem rozprawy

Alternative title:

The presiding judge’s duties in relation to hearing preparation

Creator:

Woźniak, Anna

Subject and Keywords:

presiding judge   preparation of the hearing   preparatory hearing   amicable settlement of a dispute   a plan of the hearing  
przewodniczący   przygotowanie rozprawy   posiedzenie przygotowawcze   ugodowe rozwiązanie sporu   plan rozprawy

Abstract:

The article presents the duties of the presiding judge connected with preparation of the hearing in the context of recent amendments to the Polish Code of Civil Procedures. They focus primarily on the organization and conduct of a preliminary hearing that is the procedure unknown to civil court proceedings. Attention is drawn to new challenges that the legislator poses to judges as a result of new regulations ordering judges to strive for an amicable settlement of a dispute without a necessity to hold a hearing.  

W artykule przedstawiono obowiązki przewodniczącego składu orzekającego związane z przygotowaniem rozprawy w kontekście ostatnich zmian Kodeksu postępowania cywilnego1. Koncentrują się one przede wszystkim wokół organizacji i przebiegu posiedzenia przygotowawczego, instytucji dotąd nieznanej sądowemu postępowaniu cywilnemu. Zwrócono uwagę na nowe wyzwania, jakie ustawodawca stawia przed sędziami, wynikające z regulacji nakazujących dążenie do ugodowego rozwiązania sporu bez potrzeby przeprowadzenia rozprawy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108436   ISBN 978-83-66601-04-8 (druk)   ISBN 978-83-66601-05-5 (online)

DOI:

10.34616/23.20.008

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 162)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Realizacja ochrony prawnoprocesowej w ujęciu statycznym i dynamicznym

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

May 11, 2020

Number of object content hits:

512

Number of object content views in PDF format

525

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117274

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information