Object

Title: Sąd właściwy w sprawach o roszczenia ze stosunków służbowych sędziów i prokuratorów — wybrane zagadnienia (przyczynek do dyskusji)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sąd właściwy w sprawach o roszczenia ze stosunków służbowych sędziów i prokuratorów — wybrane zagadnienia (przyczynek do dyskusji)

Alternative title:

Jurisdiction over claims arising out of the service relationships of judges and prosecutors — selected issues (contribution to the discussion)

Creator:

Mazurczak-Jasińska, Eliza

ORCID:

0000-0003-2412-2427

Subject and Keywords:

judge   prosecutor   appointment   service relationships   President of the Republic of Poland   Prosecutor General  
sędzia   prokurator   mianowanie   stosunek służbowy   Prezydent RP   Prokurator Generalny

Abstract:

The article analyzes the issue of competent court in the scope of protecting claims arising from employment relationships of judges and prosecutors. In the nominative employment relations of these subjects, the public law elements prevail significantly over the employee elements. The author attempts to define the concept of a case for claims arising from employment relations of this kind. The main aim of the paper is to show, based on selected examples from the current regulations, that the legislator does not perceive the complexity and specificity of the employee’s service employment, which results in negative implications for the realization of the constitutional principle of the right to a court.  

Artykuł poddaje analizie zagadnienie sądu właściwego w zakresie ochrony roszczeń wynikających ze stosunków zatrudnienia sędziów i prokuratorów. W nominacyjnych stosunkach pracy tych podmiotów elementy publicznoprawne istotnie przeważają nad pracowniczymi. Autorka podejmuje próbę zdefiniowania pojęcia sprawy o roszczenia wynikające ze stosunków służbowych tego rodzaju. Celem opracowania jest wykazanie, na podstawie wybranych przykładów wynikających z obecnie obowiązujących regulacji, że ustawodawca nie dostrzega złożoności i specyfiki pracowniczego zatrudnienia służbowego, co ma negatywne implikacje w zakresie realizacji konstytucyjnej zasady prawa do sądu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Tomanek, Artur. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:131779   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.124.6

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4049. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2021, 124, s. 71-83

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Nov 26, 2021

Number of object content hits:

38

Number of object content views in PDF format

41

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142180

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information