Object

Title: Najwyższa Rada Sprawiedliwości Ukrainy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Najwyższa Rada Sprawiedliwości Ukrainy

Alternative title:

Ukraine — Supreme Council of Justice

Creator:

Eckhardt, Krzysztof

ORCID:

0000-0003-3338-9836

Subject and Keywords:

Ukraine   judiciary   Supreme Council of Justice   appointment of judges   disciplinary liability of judges  
Ukraina   wymiar sprawiedliwości   Najwyższa Rada Sprawiedliwości   powoływanie sędziów   odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

In 2016, the Constitution of Ukraine was amended in the area of the judiciary. This amendment contained a thorough reorganisation of the body competent in matters related to disciplinary proceedings against judges and entitled to submit candidates for judges to the President. This amendment implemented most of the recommendations formulated by the institutions of the Council of Europe regarding the composition and operating principles of this body. The study presents the genesis, composition, competences, principles and practice of the functioning of the Supreme Council of Justice in Ukraine.  

W 2016 roku znowelizowano Konstytucję Ukrainy w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Elementem tej nowelizacji była gruntowna reorganizacja organu mającego w swych kompetencjach przedstawianie Prezydentowi kandydatur na sędziów i sprawy związane z postępowaniami dyscyplinarnymi wobec sędziów. Nowelizacja ta uwzględniła w znacznej mierze zalecenia formułowane przez instytucje Rady Europy dotyczące jego składu i zasad działania. Opracowanie przedstawia genezę, skład, kompetencje, zasady i praktykę funkcjonowania Najwyższej Rady Sprawiedliwości na Ukrainie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108948   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.119.16

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 161-170

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 10, 2020

Number of object content hits:

77

Number of object content views in PDF format

79

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118628

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Najwyższa Rada Sprawiedliwości Ukrainy Jan 12, 2023

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information