Object

Title: Instytucja sędziów pokoju na przykładzie USA

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Instytucja sędziów pokoju na przykładzie USA

Creator:

Liszewski, Krzysztof

Subject and Keywords:

justice system   justices of the peace   history of the judiciary  
historia sądownictwa   sędziowie pokoju   wymiar sprawiedliwości

Abstract:

This work describes the institution of justices of the peace in the United States of America over the years, from their origins in medieval England, through its development, then expanding to the United States and the existing of the today’s. Shows her transformation over the years and describes its operation in modern states, including the positive and negative features. It also contains a reference to the Polish legal system in this respect.  

Niniejsza praca opisuje instytucję sędziów pokoju (ang. justices of the peace) w Stanach Zjednoczonych Ameryki na przestrzeni lat, od ich genezy w średniowiecznej Anglii, poprzez jej rozwój, następnie ekspansję do USA oraz funkcjonowanie po dzień dzisiejszy. Ukazuje jej przemiany na przestrzeni lat oraz opisuje jej działanie we współczesnych częściach składowych USA, łącznie z pozytywnymi i pejoratywnymi cechami. Zawiera również odniesienia do polskiego systemu prawnego w tym aspekcie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Abu-Gholeh, Magdalena. Red.   Składowski, Konrad. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94843   ISBN 978-83-66066-37-3

DOI:

10.34616/23.19.008

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; No. 129)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Krzysztof Liszewski

Object collections:

Last modified:

Oct 20, 2022

In our library since:

Apr 2, 2019

Number of object content hits:

1 675

Number of object content views in PDF format

1919

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102038

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Instytucja sędziów pokoju na przykładzie USA Oct 20, 2022

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information