Object

Title: Pozycja prawnoustrojowa Komisji do spraw Wymiaru Sprawiedliwości Malty

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pozycja prawnoustrojowa Komisji do spraw Wymiaru Sprawiedliwości Malty

Alternative title:

The legal and political position of the Commission for the Administration of Justice of Malta

Creator:

Kuźnicka-Błaszkowska, Dominika

ORCID:

0000-0001-8804-569X

Subject and Keywords:

justice system   Malta   position of judges  
wymiar sprawiedliwości   Malta   pozycja sędziów

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

The Commission for the Administration of Justice of Malta is an advisory and control body of the judiciary which, in accordance with the Constitution of Malta, safeguards the independence of judges. Despite the reform of its system and scope of competence in recent years, social activists are still demanding changes in the way it functions. The main allegations relate primarily to the too strong position of the executive representatives in its work, the lack of openness of the Commission, as well as nepotism and corruption in the judicial community.  

Komisja do spraw Wymiaru Sprawiedliwości Malty jest organem doradczo-kontrolnym sądownictwa. Zgodnie z konstytucją Malty stoi na straży niezawisłości i niezależności sędziów. Mimo że w ostatnich latach zreformowano jej ustrój i zakres kompetencji, aktywiści społeczni wciąż domagają się zmian w sposobie jej funkcjonowania. Główne zarzuty dotyczą przede wszystkim zbyt silnej pozycji przedstawicieli władzy wykonawczej w jej pracach, braku jawności działania Komisji, a także nepotyzmu i korupcji w środowisku sędziowskim.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108943   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.119.11

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 113-122

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 10, 2020

Number of object content hits:

55

Number of object content views in PDF format

59

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118623

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information