Object

Title: Zaraza jako kara Boża według Biblii : StaryTestament a nauka w czasach pandemii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zaraza jako kara Boża według Biblii : StaryTestament a nauka w czasach pandemii

Alternative title:

Pestilence as a punishment from God according to the Bible.Old Testament and science in times of pandemic

Creator:

Stasiak, Sławomir

ORCID:

0000-0002-0949-2043

Subject and Keywords:

Old Testament   plagues   pestilence   disease   pandemic   inner harmony   harmony with the world   punishment for sin   happy life  
zaraza   plagi   Stary Testament   choroba   pandemia   harmonia wewnętrzna   harmonia ze światem   kara za grzechy   życie szczęśliwe

Abstract:

In the Old Testament, the belief that plague was God’s punishment for sins is quite widespread. A conspicuous example is the story of the Israelites’ exodus from Egypt, which occurred as a result of the ten plagues sent down on this country (Exod 7:14–13:16). The purpose of this study is to answer two questions. First: Why were plagues, pestilences and other misfortunes conceived as God’s punishment? Second: Do images taken from the Bible contradict today’s teaching? We ask these questions especially in the context of the prevailing SARS-CoV-2 virus pandemic. Literary analysis with elements of the historical-critical method will help us cope with the problem. We will focus on those Old Testament texts which feature the Hebrew terms maggēpāh, qeṭeb and deber. From the analysis of these concepts simple conclusion that suffering, sickness and pestilence are the consequence of wrongdoing are to be dismissed. Rather, the problem should be seen much more broadly, as a disturbance of the harmony of the world that manifests itself in the appearance of “strange” viruses, diseases and other misfortunes that befall man. The Old Testament sees it in terms of the sin of our first parents, who were supposed to make the earth subdued (Gen 1:28), and by disturbing this harmony caused the earth to bear “thorns and thistles” (Gen 3:18). Thus, this disruption of harmony in four dimensions (within man, with the other man, with the surrounding world and with the Creator) brings about negative consequences that also affect health.  

W Starym Testamencie dość mocno rozpowszechnione jest przekonanie, że zaraza była karą Bożą za popełniane grzechy. Widomym przykładem jest historia wyjścia Izraelitów z Egiptu, które nastąpiło wskutek zesłanych dziesięciu plag (Wj 7, 14–13, 16). Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na dwa pytania. Po pierwsze: dlaczego plagi, zarazy i inne nieszczęścia pojmowane były jako kara Boża? Po drugie: czy obrazy zaczerpnięte z Biblii przeczą dzisiejszej nauce? Zadajemy je zwłaszcza w kontekście panującej pandemii wirusa SARS-CoV-2. Do zagadnienia podejdziemy, posługując się metodą analizy literackiej z elementami metody historyczno-krytycznej. Skupimy się na tych tekstach Starego Testamentu, w których występują hebrajskie terminy maggēpāh, qeṭeb i deber. Z analizy tych pojęć nie sposób wyciągnąć prosty wniosek, że cierpienie, choroba, zaraza jest konsekwencją złego postępowania konkretnego człowieka. Problem należy raczej widzieć znacznie szerzej jako zaburzenie harmonii świata, które skutkuje pojawianiem się „dziwnych” wirusów, chorób i innych nieszczęść, które spadają na człowieka. Stary Testament widzi to w kategoriach grzechu pierwszych rodziców, którzy mieli czynić sobie ziemię poddaną (Rdz 1, 28), a burząc tę harmonię, sprawili, że ziemia zaczęła rodzić „cierń i oset” (Rdz 3, 18). Zatem to zaburzenie harmonii w czterech wymiarach (wewnątrz człowieka, z drugim człowiekiem, z otaczającym go światem oraz ze Stwórcą) skutkuje negatywnymi konsekwencjami, także w przestrzeni zdrowotnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Kwaśnicki, Witold. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Rudawska, Iga. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.   Witek, Lucyna. Rec.   Gardocka-Jałowiec, Anna. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.   Bronkowska, Monika. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132286   doi:10.34616/142075       ISBN 978-83-66601-61-1 (druk)   ISBN 978-83-66601-62-8 (online)

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 188)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Sep 13, 2023

In our library since:

Dec 14, 2021

Number of object content hits:

880

Number of object content views in PDF format

893

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142075

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information