Object

Title: Human life length and his conditions according to the Bible ; Długość życia człowieka i jego uwarunkowania według Biblii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Human life length and his conditions according to the Bible  
Długość życia człowieka i jego uwarunkowania według Biblii

Alternative title:

Human life length and his conditions according to the Bible

Creator:

Stasiak, Sławomir

ORCID:

0000-0002-0949-2043

Subject and Keywords:

life lenghty   Old Testament   patriarchs   life   wisdom   evil  
życie   długość życia   patriarchowie   Stary Testament   grzech   mądrość

Abstract:

A person’s life depends, among other things, on breathing, that is, gentle breath, which the Old Testament describes with the term rûaḥ, and which does not depend on human will and is in danger of being stopped at any time. In fact, life is short, like smoke or shade. It is almost nothingness, shorter and shorter, since seventy is the sum of our years, or eighty, if we are strong. All creatures, humans and animals, even flowing water (but never plants), have “life.” Man has no power over life: he cannot add or subtract from the length provided by the Creator even a single day. The Bible shows in no uncertain terms that sin has an adverse effect on the length of life. In the beginning, the sin of the first parents, which has been passed on us all as original sin. Then each person’s individual sins, which arouse the wrath of God. Ancient sages knew how man could gain longevity. They were convinced that longevity was a reward for gaining wisdom. The longevity of patriarchs was the fruit of God’s blessing. Although, on the other hand, the age of human life was already limited to one hundred and twenty years in Genesis, while Sirach stated that human life was limited to one hundred years. As various parts of Gen 1–11 emphasize,successive generations were increasingly distancing themselves from God through sins. That is why – as the author of this part of Genesis gently but firmly pointed out – the number of years of successive generations was gradually decreasing. Shortly before the Deluge, the average age of humans was comparative to today’s life expectancy. It is therefore very clear that the age of successive generations mentioned not only in Gen 5:1–32, but also in the whole block of Gen 1–11, should be looked at from a literary, symbolic, and – above all – theological perspective.  

Życie człowieka zależy m.in. od oddychania, czyli delikatnego tchnienia, które Stary Testament opisuje terminem rûaḥ, a które nie zależy od jego woli i jest narażone na niebezpieczeństwo zgaszenia w każdej chwili. W rzeczywistości życie jest krótkie, niczym dym lub cień. Jest wręcz nicością. Jest coraz krótsze, skoro jego miarą jest lat siedemdziesiąt, osiemdziesiąt, gdy jesteśmy mocni. Wszystkie stworzenia, ludzie i zwierzęta – nawet płynąca woda (ale nigdy rośliny) – posiadają „życie”. Człowiek jednak nie jest absolutnym dysponentem życia i nie może do niego dodać nawet jednego dnia do długości przewidzianej przez Stwórcę, ani niczego od niego odjąć. Biblia bardzo ściśle wiąże skracającą się długość życia człowieka z konsekwencjami grzechu. Najpierw pierwszych rodziców, kiedy przeszedł na wszystkich jako grzech pierworodny. Następnie z grzechami indywidualnymi człowieka, które wzbudzają gniew Boga. Na pytanie natomiast o to, co może zapewnić nam długowieczność, starożytni mieli szczególny pogląd. Byli przekonani, że długowieczność jest nagrodą za zdobycie mądrości. Długowieczność patriarchów była owocem bożego błogosławieństwa. Choć z drugiej strony wiek człowieka już w Księdze Rodzaju został ograniczony do stu dwudziestu lat, a Syrach stwierdza, że długie życie człowieka to sto lat. Jak podkreślają poszczególne części Rdz 1–11, kolejne pokolenia coraz bardziej oddalały się od Boga przez grzechy. Dlatego też autor tej części Księgi Rodzaju delikatnie, ale stanowczo zaznacza, że liczba lat następujących po sobie pokoleń sukcesywnie malała. W bezpośredniej zaś bliskości potopu osiągnęła już miarę porównywalną ze zwyczajną średnią wieku człowieka również dzisiaj. Widać więc bardzo wyraźnie, że nie tylko w Rdz 5,1–32, ale także w całym bloku Rdz 1–11, na podawany wiek kolejnych pokoleń żyjących na ziemi należy patrzeć z perspektywy literackiej i symbolicznej, a przede wszystkim teologicznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Niemczyk, Agata. Rec.   Wicki, Ludwik. Rec.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Dejnaka, Agnieszka. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118589   ISBN: 978-83-66601-24-6 (druk)   ISBN: 978-83-66601-25-3 (online)

DOI:

10.34616/23.20.107

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; No. 170)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

May 27, 2022

In our library since:

Dec 7, 2020

Number of object content hits:

10 814

Number of object content views in PDF format

10830

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128134

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information