Object

Title: Przestępstwo narażenia na zarażenie chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu (art. 161 § 2 i 3 k.k.)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przestępstwo narażenia na zarażenie chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu (art. 161 § 2 i 3 k.k.)

Alternative title:

Crime of exposing a person to contracting a venereal or infectious disease, a serious incurable disease or a really life-threatening disease (art. 161 § 2 and 3 of the criminal code)

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 127

Creator:

Wróbel, Adam

ORCID:

0000-0002-9315-0213

Subject and Keywords:

exposure to contracting an infectious disease   crime of exposure to contagion   infectious disease  
narażenie na zarażenie chorobą zakaźną   przestępstwo narażenia na zarażenie   choroba zakaźna

Abstract:

The author considers the question connected with crime of exposing a person to contracting a venereal or infectious disease, a serious incurable disease or a really life-threatening disease (art. 161 § 2 and 3 of the Criminal Code). The article raises such issues as: object-perpetrator, objective side, subject, subjective side. Moreover, it analyses the confluence of provisions issue. The author suggests — from the point of de lege ferenda postulates — that from the art. 162 § 2 CC, the concept of a venereal disease should be deleted, because it is included in the concept of an infectious disease.  

W artykule zostaje podjęta kwestia przestępstwa narażenia na zarażenie chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu (art. 161 § 2 i 3 k.k.). Podniesiony zostaje problem: podmiotu sprawczego, strony podmiotowej, przedmiotu, strony przedmiotowej. Nadto podjęte zostaje zagadnienie zbiegu przepisów. Wyrażony zostaje postulat de lege ferenda, że wyszczególnienie w art. 161 § 2 k.k. zarówno choroby zakaźnej, jak i wenerycznej z punktu widzenia ich desygnatów wydaje się zbędne, bowiem pojęcie choroby wenerycznej zawiera się w pojęciu choroby zakaźnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136219   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.127.23

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 4072)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 23, 2023

In our library since:

Jan 23, 2023

Number of object content hits:

23

Number of object content views in PDF format

25

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146013

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information