PLMET:

click here to follow the link

Title:

„Podkreślić żądania kobiet”. Przemówienia posłanek na posiedzeniach plenarnych Sejmu Ustawodawczego (1919–1922). Teksty źródłowe

Creator:

Żukiewicz, Przemysław. Red.

Subject and Keywords:

parlament   przemówienia   prawa wyborcze kobiet   kobiety w polityce   Sejm Ustawodawczy II RP 1919-1922

Abstract:

Zbiór tekstów źródłowych obejmuje 39 przemówień wygłoszonych przez siedem (z ośmiu) posłanek na posiedzeniach plenarnych Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919–1922. Przemówienia wygłaszały: Gabriela Balicka, Jadwiga Dziubińska, Irena Kosmowska, Maria Moczydłowska, Zofia Moraczewska, Zofia Sokolnicka i Franciszka Wilczkowiakowa. Były to pierwsze parlamentarzystki, które uzyskały mandaty parlamentarne po przyznaniu w Polsce kobietom czynnego i biernego prawa wyborczego. Przemówienia umieszczone zostały w zbiorze w porządku chronologicznym. Teksty źródłowe poprzedza wstęp, w którym redaktor przedstawia tło polityczne analizowanej kadencji Sejmu Ustawodawczego, rolę kobiet w kampanii wyborczej 1919 roku oraz tematykę przemówień wygłaszanych w parlamencie przez posłanki. Pracę wieńczy bibliografia, stanowiąca zestawienie najważniejszych naukowych i popularnonaukowych pozycji poświęconych aktywności pierwszych polskich parlamentarzystek w latach 1919–1922.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Date:

2021

Resource Type:

tekst

Identifier:

doi:10.34616/142067   ISBN: 978-83-960216-2-5

Language:

pol

Access rights:

Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Na tych samych warunkach (CC BY-NC-SA 4.0)