Object

Title: The political and legal context of the introduction of women’s suffrage in Poland

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The political and legal context of the introduction of women’s suffrage in Poland

Alternative title:

Polityczno-prawny kontekst wprowadzenia wyborczych praw kobiet w Polsce

Creator:

Krogel, Maciej

Subject and Keywords:

women’s suffrage   women’s movements in the nineteenth and twentieth centuries   legal history of Poland   political rights  
sufrażystki   ruchy kobiece   XIX i XX wiek   prawa polityczne   historia prawa polskiego

Description:

Streszcz. w jęz. pol.

Abstract:

W 1918 r. polskie władze, jako jedne z pierwszych w Europie, wprowadziły wyborcze prawa kobiet. Celem mojego artykułu jest analiza politycznych i prawnych czynników, które umożliwiły tę zmianę. Przyczyny ustanowienia liberalnego systemu wyborczego w odrodzonej Polsce były ściśle związane z rzeczywistością życia politycznego Polaków pod obcymi porozbiorowymi reżimami. W następnych latach wyborcze prawa kobiet przetrwały w polskim systemie prawnym, pomimo burzliwych przemian politycznych w XX wieku

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydawnictwo Beta-Druk

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych

Date:

2015

Date issued:

2007-

Date copyrighted:

2015

Detailed Type:

czasopisma

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78325   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-04-8

Language:

eng   pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors   Copyright by KNDPiP, KNOTE, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Sep 13, 2023

In our library since:

Nov 8, 2016

Number of object content hits:

217

Number of object content views in PDF format

286

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80090

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information