Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ubóstwo — problemy definicyjne

Creator:

Stępień, Martyna

ORCID:

0000-0002-7561-6542

Subject and Keywords:

ubóstwo   bieda   brak   zło   definicja   problem społeczny

Description:

Tyt. tomu: Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Abstract:

Ubóstwo istnieje od zawsze, niemniej jednak należy dążyć do jego ograniczenia, ponieważ jest złem. Zanim jednak podejmie się działania w tym celu, należy wskazać, z jakim problemem trzeba się zmierzyć, jaka jest jego istota, a więc konieczne jest określenie definicji ubóstwa. Jest to niezwykle istotne zarówno z perspektywy badawczej (teoretycznej), jak i z perspektywy praktycznej. Trudności w wyznaczeniu jednej, uniwersalnej definicji ubóstwa wynikają przede wszystkim ze złożoności oraz wielowymiarowości tego zjawiska. Współcześnie badacze zgodnie przyjmują, że ubóstwo nie ma wyłącznie wymiaru ekonomicznego, ponieważ istotne są również inne aspekty, na przykład kulturowy, psychologiczny. Sposób definiowania ubóstwa zmieniał się wraz ze wzrostem wiedzy na ten temat. Tworząc definicje ubóstwa, należy przyjąć założenie, że zło ubóstwa jest realne, a więc nie stanowi subiektywnej oceny.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.35.15

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 35, 2021, s. 235-243

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg