Object

Title: Expenditure on health care in Poland compared to selected countries in 2010–2019 ; Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów w latach 2010–2019

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Expenditure on health care in Poland compared to selected countries in 2010–2019  
Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów w latach 2010–2019

Creator:

Piątkowski, Bogdan

ORCID:

0000-0002-8624-1723

Subject and Keywords:

healthcare   health services   expenditure on healthcare   healthcare expenditure as as hare of GDP   healthcare expenditure per capita   quality of healthcare   population health   Poland  
ochrona zdrowia   usługi zdrowotne   wydatki na opiekę zdrowotną   wydatki na opiekę zdrowotną w PKB   wydatki na opiekę zdrowotną per capita   jakość ochrony zdrowia   stan zdrowia populacji   Polska

Description:

Tyt. tomu: Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Abstract:

The aim of the study is to evaluate healthcare from the perspective of healthcare expenditure between 2010–2019. The author examined how the level of healthcare expenditure as a share of GDP, as well as per capita developed in the 2010–2019 period. Expenditure on health care grew for most of the 1999–2010 period, but nevertheless stabilized at a level below 7% of GDP in year 2010 and were one of the lowest in OECD countries, also lower than the compared reference countries (Czech Republic, Slovakia, Hungary). The author explored the topic of healthcare expenditure in the consecutive decade (2010–2019) and made comparisons of international expenditures with those of OECD countries, and in particular with reference countries. Additionally, on the basis of some selected analyzes, he confirms the fact known in health economics that an appropriate level of expenditure on healthcare has a positive impact on the health status of the population and the quality of healthcare offered in a country.  

Celem pracy jest ocena opieki zdrowotnej z perspektywy wydatków na ochronę zdrowia w latach 2010–2019. Zbadano, jak poziom wydatków na ochronę zdrowia w PKB oraz na opiekę zdrowia na osobę kształtował się w latach 2010–2019. Wydatki na opiekę zdrowotną rosły przez większość okresu 1999–2010, ale pomimo tego ustabilizowały się na poziomie niższym niż 7% PKB w 2010 roku oraz były jednymi z najniższych w krajach OECD, niższe także od porównywanych krajów referencyjnych (Czechy, Słowacja, Węgry). Autor podjął się zbadania wydatków na ochronę zdrowia w kolejnej dekadzie (2010–2019) i porównania wydatków międzynarodowych z krajami OECD, a w szczególności z krajami referencyjnymi. Ponadto na podstawie wybranych analiz, potwierdzenie znajduje znany w ekonomii zdrowia fakt, że odpowiedni poziom wydatków na ochronę zdrowia ma pozytywny wpływ na stan zdrowia populacji i jakość oferowanej w państwie opieki zdrowotnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128614   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.35.20

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 35, 2021, s. 319-332

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

358

Number of object content views in PDF format

360

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139267

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information