Object

Title: Styl życia wellness a zachowania osób starszych na rynku usług prozdrowotnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Styl życia wellness a zachowania osób starszych na rynku usług prozdrowotnych

Alternative title:

Wellness lifestyle and behaviour of the elderly in health services marker

Creator:

Dąbrowska, Anna   Janoś-Kresło, Mirosława   Lubowiecki-Vikuk, Adrian

ORCID:

0000-0003-1406-5510   0000-0002-3739-9620   0000-0001-9672-9514

Subject and Keywords:

the elderly   health services   medical services   fitness   health tourism   recreation  
osoby starsze   usługi prozdrowotne   usługi medyczne   fitness   turystyka zdrowotna   rekreacja

Abstract:

The aim of the study is to identify the behaviour of elderly people in the health services market, including health tourism, recreation, aesthetic medicine and their preferred weight loss methods. The study of the behaviour of the elderly in the health services market was carried out using a survey questionnaire on a nationwide sample (N=508) with the application of a CAWI technique. The problem of excessive body weight, in particular the issue of obesity of older people (N=284) living in Świętochłowice (Silesia) and their interest in methods employed to reduce it, was analysed with the use of a survey questionnaire. Only a small percentage share of the respondents uses health-oriented tourism services. The reasons for not using the services related to health tourism included: no need, unsatisfactory financial situation, unfavourable family situation, poor health condition and others: e.g. taking care of grandchildren, long waiting time to obtain NFZ financing, lack of knowledge concerning such offers or preference for a home-lover lifestyle. To a large degree, the respondents from Świętochłowice were characterised by abnormal body weight, including vast majority of the sample (69%) who were overweight or obese. In order to reduce their body weight, over 41% of the survey participants consider undertaking physical activity and using fitness services, subsequently using the services of a dietician (40,5%), followed by dietary supplements for weight loss (39,1%). Research results indicate that it is difficult to talk about leading a wellness lifestyle among older people. The emerging trend probably has a chance for development, gaining more and more supporters; however, this will be determined by the competences of the elderly and their desire to do something for themselves  

Celem opracowania jest identyfikacja zachowań osób starszych na rynku usług prozdrowotnych, w tym turystyki zdrowotnej, rekreacji, medycyny kosmetycznej oraz preferowanych przez nich sposobów zmniejszania masy ciała. Badania zachowań osób starszych na rynku usług prozdrowotnych zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety na próbie ogólnopolskiej (N=508) techniką CAWI. Z kolei problem nadmiernej masy ciała, w tym otyłości osób starszych (N=284) mieszkających w Świętochłowicach (województwo śląskie) i ich zainteresowania metodami na jej zmniejszenie badano przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety. Z usług turystyki zdrowotnej korzysta niewielki odsetek badanych. Główne powody to: brak potrzeby, niezadowalająca sytuacja materialna, niekorzystna sytuacja rodzinna, zły stan zdrowia oraz inne, m.in. opieka nad wnukami, długi czas oczekiwania na finansowanie z NFZ, brak znajomości oferty tego rodzaju lub styl życia domatora. Respondentów z Świętochłowic w znacznym stopniu charakteryzowała nieprawidłowa masa ciała, przy czym zdecydowana większość z nich (69%) miała nadwagę lub otyłość. Ponad 41% ankietowanych osób w celu zmniejszenia masy ciała rozważa w przyszłości podejmowanie aktywności fizycznej i konsumpcję usług fitness, w drugiej kolejności usługi dietetyka (40,5%), a następnie suplementy diety na odchudzanie (39,1%). Wyniki badań wskazują, że trudno jest mówić o prowadzeniu stylu życia wellness wśród osób starszych. Rodzący się trend zapewne ma szansę na rozwój, pozyskiwanie coraz większego grona zwolenników, ale to będą determinować kompetencje osób starszych, chęć zrobienia czegoś dla siebie

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Waniowski, Paweł. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:99735   ISBN 978-83-66066-83-0 (druk)   ISBN 978-83-66066-84-7 (online)

DOI:

10.34616/23.19.111

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 153)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Zdrowie i style życia

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

May 27, 2022

In our library since:

Dec 4, 2019

Number of object content hits:

551

Number of object content views in PDF format

621

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/107901

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information