Object

Title: Umowy międzynarodowe Stolicy Apostolskiej z państwami arabskimi w XX i XXI wieku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Umowy międzynarodowe Stolicy Apostolskiej z państwami arabskimi w XX i XXI wieku

Alternative title:

The international agreements of the Holy See with Arabic States in XX and XXI centuries

Creator:

Borowy, Rafał

ORCID:

0000-0002-4649-7898

Subject and Keywords:

concordat   international agreement   Holy See   Arabic States  
konkordat   umowa międzynarodowa   Stolica Apostolska   państwa Arabskie

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

The subject of this paper is the analysis of international agreements of the Holy See with Arabic States in XX and XXI centuries. The border date is determined by the teaching of the Second Vatican Council on religious freedom and the attitude of the Catholic Church to non-Christian religions. Consequently, the concept of concordat has been changed, according to which the purpose of such an agreement is to protect freedom of religion. The first part presents the notions of the Holy See and its right to conclude international agreements. The second part analyzes the general agreements set by the Holy See with Arabic countries: Tunisia and Morocco, and two partial agreements on the development of further diplomatic relations and privileges related to the use of diplomatic passports.  

Przedmiotem artykułu jest analiza umów międzynarodowych Stolicy Apostolskiej z państwami arabskimi w XX i XXI wieku. Datę graniczną wyznacza nauka Soboru Watykańskiego II o wolności religijnej i stosunku Kościoła katolickiego do religii niechrześcijańskich. W związku z nią zmieniona została koncepcja konkordatu, zgodnie z którą celem takiej umowy jest ochrona wolności religii i wyznania. W pierwszej części przedstawiono pojęcie Stolicy Apostolskiej i jej prawo do zawierania umów międzynarodowych. W drugiej części poddano analizie dwie umowy generalne zawarte przez Stolicę Świętą z państwami arabskimi: Tunezją i Marokiem oraz dwie umowy parcjalne dotyczące dalszego rozwoju stosunków dyplomatycznych oraz przywilejów związanych z posługiwaniem się paszportami dyplomatycznymi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych   Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Bernacki, Włodzimierz. Rec.   Carballo Pineiro, Laura. Rec.   Chmieliński, Maciej. Rec.   Citkowska-Kimla, Anna   Kimla, Piotr. Rec.   Koprowski, William. Rec.   Łuszczyński, Artur. Rec.   Ravluševičius, Pavelas. Rec.   Rzegocki, Arkady. Rec.   Sawicki, Janusz. Rec.   Sierpowska, Iwona. Rec.   Sydor, Paweł. Rec.   Tulejski, Tomasz. Rec.   Urbaniak, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128428   doi:10.34616/138543       ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-18-5

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2020, 14, s. 88-101

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

Jun 11, 2021

Number of object content hits:

213

Number of object content views in PDF format

217

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/138543

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information