Object

Title: Krytyka konkordatu z 10 lutego 1925 r. w poglądach kardynała Adama Stefana Sapiehy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Krytyka konkordatu z 10 lutego 1925 r. w poglądach kardynała Adama Stefana Sapiehy

Alternative title:

Criticism of the Concordat of 10 February 1925 in the views of Cardinal Adam Stefan Sapieha

Creator:

Kępa, Mateusz

Subject and Keywords:

concordat   Roman Catholic Church   Poland   Holy See   Second Republic of Poland  
Konkordat z 1925 r.   Sapieha, Adam Stefan (1867-1951)   Kościół rzymskokatolicki   Polska   Stolica Apostolska   II Rzeczpospolita Polska

Abstract:

This article aims to present the views of Archbishop of Krakow, Prince Adam Stefan Sapieha, on the concordat signed between the Holy See and the Polish Republic on 10 February 1925. The topic of this paper suggests the critical view on this issue. Krakow bishop showed a negative line from the beginning of the negotiations between the Polish and the Vatican. Throughout the all period of his pastoral ministry, he was asupporter of the separation of church and state, and claimed that the activities of these institutions should be regulated by the constitution or, in particular cases, by special international agreements. He expressed opposition to obligation of the oath to the state by the clergy as well as to insufficient impact of the church on the education of school children. These views were minor ones but not isolated. Critical line represented by Adam Stefan Sapieha against the Concordat of 1925, during the preparation, adoption and ratification, was primarily based on the view of the Bishop on the place of the church in the state and its social and salvific mission.  

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie poglądów metropolity krakowskiego, Księcia Adama Stefana Sapiehy na temat konkordatu zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską w dniu 10 lutego 1925 r. Temat owej pracy wskazuje na krytyczne ujęcie tej kwestii. Krakowski biskup już od samego początku negocjacji pomiędzy Polską a Watykanem przejawiał negatywne stanowisko. Przez cały okres swojej posługi duszpasterskiej był on zwolennikiem rozdziału państwa i kościoła, a działalność tych instytucji miała regulować konstytucja lub, w szczególnych wypadkach, specjalne umowy międzynarodowe. Wyrażał on sprzeciw wobec obowiązku składania przez duchowieństwo przysięgi wobec państwa oraz zbyt małego wpływu kościoła na wychowanie młodzieży szkolnej. Były to poglądy mniejszościowe, choć nieodosobnione. Krytyczne stanowisko reprezentowane przez Adama Stefana Sapiehę wobec konkordatu z 1925 r., zarówno w trakcie przygotowań, przyjęcia, jak i ratyfikowania, oparte było przede wszystkim na stosunku biskupa do miejsca kościoła w państwie oraz sprawowania przezeń jego społecznej i zbawczej misji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Winiarski, Marcin. Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108672   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.19.11

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 19 (2016), s. 137-149

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 21, 2020

Number of object content hits:

34

Number of object content views in PDF format

37

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118299

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information