Object

Title: Odesłania do prawa międzynarodowego w Konstytucji RP

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Odesłania do prawa międzynarodowego w Konstytucji RP

Creator:

Masternak-Kubiak, Małgorzata

Subject and Keywords:

odesłanie   przepis odsyłający   prawo międzynarodowe   umowa międzynarodowa   ratyfikacja umów międzynarodowych   klauzula odsyłająca   konstytucja   konkordat   przekazanie kompetencji na rzecz Unii Europejskiej   cudzoziemcy   wolności związkowe

Description:

Oprócz przepisów zawartych w rozdziale III, określających podstawy obowiązywania i skuteczność norm prawa międzynarodowego w systemie źródeł prawa krajowego, ustrojodawca zawarł w Konstytucji RP szczegółowe przepisy odsyłające wprost do prawa międzynarodowego. Te przepisy odsyłające, o zróżnicowanym charakterze normatywnym, stanowią z jednej strony potwierdzenie deklarowanej przychylności wobec prawa międzynarodowego, z drugiej zaś wskazują, że poprzez odesłanie systemowe, określone materie prawnomiędzynarodowe uzyskały rangę konstytucyjną.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Gromski, Włodzimierz. Rec.

Date issued:

2013

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:42687   ISBN 978-83-61370-30-7

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 37)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Masternak-Kubiak

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jul 5, 2022

In our library since:

Sep 26, 2013

Number of object content hits:

8 750

Number of object content views in PDF format

11428

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/41352

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information