Object

Title: Smart governance warunkiem osiągnięcia neutralności klimatycznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Smart governance warunkiem osiągnięcia neutralności klimatycznej

Alternative title:

Smart governance as a condition to achieve climate neutrality

Creator:

Pinkas, Aleksandra

ORCID:

0000-0003-1413-0730

Subject and Keywords:

Energy law   European climate law   climate neutrality   smart governance   social participation  
prawo energetyczne   europejskie prawo o klimacie   neutralność energetyczna   współrządzenie   partycypacja obywatelska

Abstract:

The ongoing energy transition aimed at achieving by European Union climate neutrality to 2050 year requires public participation. The need to develop a new climate-energy strategy is an obligation under European climate law. This requires Member States to take effective measures in the long term, which will be adapted to national capabilities. Smart governance as a model of social participation in the process of co-governance is a condition to introduce a zero-emission economy, where economic growth is separated from the negative impact on the environment  

Trwająca obecnie transformacja energetyczna ukierunkowana na osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r. wymaga udziału społeczeństwa. Konieczność opracowania nowej strategii klimatyczno-energetycznej jest obowiązkiem wynikającym z Europejskiego prawa o klimacie. Wymaga to od państw członkowskich podjęcia skutecznych działań w perspektywie długoterminowej, które będą dostosowane do możliwości krajowych. Smart governance jako model partycypacji społecznej w procesie współrządzenia jest warunkiem wprowadzenia zeroemisyjnej gospodarki, gdzie wzrost gospodarczy oddzielony będzie od negatywnego wpływu na środowisko.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Korczak, Jerzy. Red.   Barczewska-Dziobek, Agata. Rec.   Wacinkiewicz, Daniel. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128504   ISBN 978-83-66601-42-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-43-7 (online)

DOI:

10.34616/23.21.016

Source:

PAd 357848 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 179)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Ewolucja elektronicznej administracji publicznej

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Aleksandra Pinkas

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jun 1, 2023

In our library since:

Jun 30, 2021

Number of object content hits:

228

Number of object content views in PDF format

236

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/135792

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information