Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Fundusz Gwarancji Płynnościowych – aspekty finansowoprawne

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł odmienny:

Liquidity Guarantee Fund – financial and legal aspects

Autor:

Bożek, Wojciech

ORCID:

0000-0002-3939-3759

Opis:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstrakt:

W opracowaniu omówiono zagadnienia dotyczące Funduszu Gwarancji Płynnościowych utworzonego przy Banku Gospodarstwa Krajowego. Obszarami zainteresowań w czynionych analizach były kwestie dotyczące źródeł środków gromadzonych w ramach ww. Funduszu, rola Banku Gospodarstwa Krajowego w tym obszarze zaangażowania środków publicznych, a także przeznaczenie wpływów Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Ze względu na przyjęty kierunek analizy potrzebne było także nawiązanie do wymiaru finansowego wprowadzonych rozwiązań prawnych poprzez odniesienie się do ustaw budżetowych. Celem opracowania jest ustalenie rodzaju wpływów uwzględnianych w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych, ich charakteru z uwzględnieniem celom stawianym temu Funduszowi. Ze względu na przyjętą metodologię liczenia długu publicznego w Polsce i w Unii Europejskiej potrzebne było także ustalenie wpływu działań podejmowanych w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych na stan zadłużenia publicznego. Wytyczony cel implikował potrzebę wykorzystania dogmatycznej metody badawczej, a także analizy prawnej aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego. W niezbędnym zakresie wykorzystano również metodę statystyczną, co umożliwiło ukazanie wymiaru finansowego omawianych zagadnień i ich wpływu na stan finansów publicznych. We wnioskach końcowych wskazano na potrzebę bieżącego monitorowania stanu zadłużenia publicznego związanego z funkcjonowaniem Funduszu Gwarancji Płynnościowych, a także wprowadzania przejrzystych i adekwatnych do potrzeb rozwiązań prawnych, które służyć będą rozwojowi gospodarczemu i stabilności finansów publicznych w czasach pandemii wywołanej SARS CoV-2.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Współtwórca:

Miemiec, Wiesława. Red. ; Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Data wydania:

2020

Typ zasobu:

tekst

Szczegółowy typ zasobu:

artykuł

Identyfikator:

ISSN 2544-8382

Język:

pol

Język streszczenia:

pol ; eng

Powiązanie:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 1/2020, s. 52-75

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

Kwatalnik Prawno-Finansowy

Ma odniesienie w:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Prawa dostępu:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

WR U/PAdal

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-06-15

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/135762

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji