Object

Title: Wstrzymanie wykonania orzeczenia w postępowaniu karnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wstrzymanie wykonania orzeczenia w postępowaniu karnym

Alternative title:

Suspension of enforcement of the decision in criminal proceedings

Creator:

Nowicki, Krzysztof

ORCID:

0000-0002-3692-2563

Subject and Keywords:

judgement   enforceability   procedural guarantees   criminal proceedings  
orzeczenie   wykonalność   gwarancje procesowe   proces karny

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

In the article, the author presented the issues related to the enforceability of a judgement in criminal proceedings. These issues play an important role, having an impact on the achievement of the objectives of the proceedings and the legal position of the Parties involved. To achieve the indicated goal, it is necessary to present the regulations setting out the principles for handling criminal decisions and to indicate the exceptions provided for by legislation. It was also necessary to provide an assessment of currently functioning solutions. The issues related to the execution of some of the decisions in the course of the criminal proceedings as well as issues related to activities undertaken after its termination were discussed. To illustrate the issues discussed, issues related to recent amendments to the Executive Penal Code relating to the enforceability of judgements were analysed.  

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie problematyki związanej z wykonalnością orzeczenia w postępowaniu karnym. Zagadnienia te niewątpliwie pełnią bardzo istotną funkcję, wpływając na realizację celów procesu oraz na sytuację prawną jego uczestników. Aby osiągnąć wskazany cel, niezbędne jest przedstawienie regulacji określających zasady kierowania rozstrzygnięć karnych do wykonania oraz wskazanie w tym zakresie wyjątków przewidzianych w ustawie. Konieczna jest również ocena funkcjonujących rozwiązań. Przedstawione zostały zagadnienia związane z wykonywaniem części orzeczeń w toku procesu karnego oraz kwestie odnoszące się do czynności podejmowanych po jego zakończeniu. W celu przedstawiania pełnego obrazu omawianej problematyki poddano analizie zagadnienia związane z ostatnimi nowelizacjami kodeksu karnego wykonawczego odnoszącymi się do wykonalności orzeczeń.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110338   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.120.63

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 203-215

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

2 404

Number of object content views in PDF format

2410

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121017

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information