Object

Title: Zakres skuteczności regulacji art. 190a § 2 KK dla zwalczania działań sprawczych związanych z tzw. kradzieżą tożsamości w sieci Internet

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zakres skuteczności regulacji art. 190a § 2 KK dla zwalczania działań sprawczych związanych z tzw. kradzieżą tożsamości w sieci Internet

Alternative title:

Scope of effective law regulations of art. 190a § 2 of the Penal Code on combating actions concerning the so-called Internet-related identity thief

Creator:

Siemkowicz, Piotr

Subject and Keywords:

identity thief   effigy   personal data   online identity   internet   impersonation  
kradzież tożsamości   wizerunek   dane osobowe   wirtualna postać   sieć Internet   podszywanie się pod inną osobę

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

The subject of the analysis in this paper is the art. 190a § 2 of the Penal Code. Based on this, an attempt has been made to give the answer about effectiveness of regulation against online identity fraud and subsequent criminal acts. The author also takes notice of exemplary methods used by criminals trying to capture or bilk personal data and potential threats of sharing personal information or effigy by Internet users, especially on social networking websites. Moreover this work provides analysis of the new phenomenon which is “online identity impersonation” taking place within games known as MMORPG. Finally, this article points the importance of postulated changes to legislation concerning regulations from the art. 190a § 2 of the Penal Code, which could gain pursuing effectiveness of “identity thief ” perpetrators.  

Celem niniejszego opracowania jest analiza art. 190a § 2 KK, a w szczególności próba odpowiedzi na pytanie, jaka jest w praktyce skuteczność przedmiotowego przepisu dla zwalczania przestępstw, które wiążą się z wcześniejszym przejęciem danych dotyczących tożsamości innej osoby za pośrednictwem sieci Internet, a następnie wykorzystania tych danych dla działań przestępczych. Autor zwraca także uwagę na przykładowe techniki, którymi posługują się przestępcy w celu wyłudzania danych osobowych bądź ich przejęcia, a także sygnalizuje potencjalne zagrożenia istniejące w sieci Internet, a wiążące się z udostępnianiem danych osobowych oraz wizerunku przez użytkowników, w tym zwłaszcza na tzw. portalach społecznościowych. W opracowaniu przedstawiono także analizę nowego zjawiska, którym jest podszywanie się przez sprawców pod tzw. wirtualne postacie funkcjonujące w ramach gier typu MMORPG. Ostatecznie w opracowaniu wskazano na postulowaną konieczność dokonania zmian legislacyjnych w zakresie regulacji czynu z art. 190a § 2 KK, które mogą przyczynić się do poprawy skuteczności tego przepisu w zakresie ścigania sprawców przestępstwa „kradzieży tożsamości”.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal   czasopismo online   czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123576   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2018, 1 s. 25-35

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jun 1, 2023

In our library since:

Mar 2, 2021

Number of object content hits:

5 327

Number of object content views in PDF format

5334

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/133270

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information