Object

Title: The European Model of Constitutionalism as an Example for the Constitutional Development of Ukraine ; Êvropejs′ka model′ konstitucìonalìzmu âk zrazok dlâ konstitucìjnogo rozvitku Ukraїni

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The European Model of Constitutionalism as an Example for the Constitutional Development of Ukraine  
Êvropejs′ka model′ konstitucìonalìzmu âk zrazok dlâ konstitucìjnogo rozvitku Ukraїni

Alternative title:

Europejski model konstytucjonalizmu jako wzorzec dla rozwoju konstytucyjnegoUkrainy

Creator:

Borislavs′ka, Olena

ORCID:

0000-0001-8338-0966

Subject and Keywords:

constitutionalism   European model   constitutional state   constitutional development of Ukraine  
konstytucjonalizm   model europejski   państwo konstytucyjne   rozwój konstytucyjny Ukrainy

Description:

Tekst ang., ukr., streszcz. pol.

Abstract:

Kryzysy polityczne i państwowe powstające w trakcie rozwoju konstytucyjnego Ukrainy, wskazują na to, że na Ukrainie do tej pory nie udało się sformować efektywny i, równocześnie, ograniczony konstytucyjnie oraz zrównoważony system rządzenia. Taki stan rzeczy utrudnia realizacje przepisów Konstytucji gwarantujących prawa i wolności człowieka. Wydarzenia ostatnich lat doprowadziły do przemyślenia podejść do kształtowania się reformowania systemu konstytucyjnego władzy publicznej, co ma zakładać nie kolejną redystrybucję kompetencji wyższych władz publicznych, a kształtowanie fundamentalnie nowego rządzenia – konstytucyjnego.Podstawą metodologiczną dalszego rozwoju konstytucyjnego Ukrainy, kształtowania jej państwowości konstytucyjnej w znaczeniu ograniczenia władzy państwowej na korzyść praw człowieka powinien być konstytucjonalizm. Rozważając jego jako doktrynie oraz praktykę rządzenia ograniczonego, można wyróżnić trzy modele konstytucjonalizmu: amerykański, angielski oraz europejski kontynentalny. Każdy z modelów przewiduje oryginalne wcielenie uniwersalnych zasad konstytucjonalizmu z wykorzystaniem własnych instrumentów i mechanizmów z odpowiednim doktrynalnym uzasadnieniem.Europejski model konstytucjonalizmu jest zjawiskiem unikalnym, ponieważ poziom jednolitości i integracji niektórych jego elementów doprowadził do powstania tezy o wykształcenie się europejskiej tożsamości konstytucyjnej. Istotną rolę w rozwoju europejskiej tożsamości konstytucyjnej odegrało utworzenie Rady Europy, system standardów której znacząco wpłynął na treść europejskiej modeli konstytucjonalizmu. Po przystąpieniu do Rady Europy w 1997 roku, Ukraina faktycznie zdecydowała się z modelem, biorąc na siebie obowiązki co do implementacji standardów Rady Europy. Pomimo tego, że Ukraina idzie tym szlakiem dość dawno, do dzisiaj istnieje brak rozumienia europejskiego modelu konstytucjonalizmu jako zakończonego systemu z wewnętrzną logiką, prawami rozwoju i prawidłowościami. Dowodem tego są propozycje niektórych działaczy społecznych i politycznych oraz prawników likwidacji Sądu Konstytucyjnego Ukrainy, wprowadzenia prezydenckiego systemu rządzenia itp. Z tych powodów ważnym jest klarownie określić cechy charakterystyczne europejskiego modelu konstytucjonalizmu, wyjaśnić treść konstytucyjno-prawną odrębnych instytutów – elementów systemu konstytucyjnego, a także ustalić granice zintegrowania i jednolitości wewnątrz modelu, poza którymi jest strefa cech narodowych.Podstawą doktrynalną europejskiego modelu konstytucjonalizmu jest koncepcja instytucjonalna, która przewiduje stworzenie systemu instytucjonalnego powstrzymywania rządowej tyranii. W europejskim modelu konstytucjonalizmu system konstytucyjny ograniczonego rządzenia zawiera takie elementy: 1 sztywna, pisana konstytucja będąca aktem władzy narodu i posiadająca legitymność; 2 prawnie konstytucyjnie zapisane prawa i wolności człowieka oraz system ich ochrony określają treść i kierunek działalności państwa, nakładając na niego odpowiednie ograniczenia; 3 jurysdykcja konstytucyjna głównie w formie sądownictwa konstytucyjnego, celem której jest gwarancja rządów i stabilności konstytucji, ograniczenia ustawodawczych kompetencji parlamentu, a także zapewnienie stabilności całego systemu; 4 parlamentaryzm z realną władzą większości parlamentarnej w strefie władzy wykonawczej; 5 organizacja władzy na podstawie zasady subsydiarności, decentralizacja władzy nie dopuszcza nadmiernej koncentracji władzy na poziomie ogólnopaństwowym; 6 niezależna władza sądownicza, która gwarantuje ochronę praw człowieka i kontroluje działalność władzy wykonawczej.

Place of publishing:

L'vìv

Publisher:

L'vìvs'kij nacìnal'nij unìversitet ìmenì Ìvana Franka

Contributor:

Bojko, Andrìj Mihajlovič (1963- ). Red.   Marszał, Maciej (1968- ). Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:122449   ISSN 2082-4939

Source:

PAd P 102216 II

Language:

pol   ukr   eng

Relation:

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2015, 6, s. 73-98

Is part of:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Vidavnictvo L'vìvs'kogo nacìonalʹnogo unìversitetu ìm. Ìvana Franka

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 29, 2022

In our library since:

Feb 15, 2021

Number of object content hits:

12

Number of object content views in PDF format

15

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/133095

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information