Object

Title: Rozpatrywanie przez Sejm dokumentów sprawozdawczych z działalności konstytucyjnych organów państwowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rozpatrywanie przez Sejm dokumentów sprawozdawczych z działalności konstytucyjnych organów państwowych

Creator:

Berek, Maciej

Subject and Keywords:

report on activity of constitutional state authority   information on activity of constitutional state authority   rule of balance of public authorities   controlling role of the Sejm  
funkcja kontrola Sejmu   informacja o działalności konstytucyjnego organu państwa   zasada równoważenia się władz   sprawozdanie z działalności konstytucyjnego organu państwa

Abstract:

Constitutional state authorities are obliged to submit to the Sejm different types of documents describing their annual activity: reports or information. The legal basis of this obligation are provisions of the Constitution of Republic of Poland or provisions of relevant acts. According to the Standing Orders of the Sejm, Sejm may examine these documents and adopt (reject) them or is only entitled to be informed (with no voting on document). Author of the article analyses legal basis of the obligation on the background of constitutional rule of balance of public authorities and controlling role of the Sejm. The subject of critical analyse is also coherence of procedure of parliamentary work on these two types of documents.  

Konstytucyjne organy państwa przedstawiają Sejmowi dokumenty sprawozdawcze ze swojej działalności. Źródłem tego obowiązku w niektórych przypadkach są przepisy Konstytucji, a w innych – przepisy ustaw zwykłych. Dokumenty te nazywane są sprawozdaniami albo informacjami. Regulamin Sejmu różnicuje tryb pracy nad tymi dokumentami, przewidując ich rozpatrzenie i przyjęcie (odrzucenie) przez Sejm albo tylko zapoznanie się z nimi. W tekście analizowane jest ustrojowe umocowanie obowiązku przedkładania tych dokumentów – w kontekście konstytucyjnej zasady równoważenia się władz oraz funkcji kontrolnej Sejmu. Krytycznej analizie poddana jest także spójność przepisów określających tryb postępowania z poszczególnymi rodzajami dokumentów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89848   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Maciej Berek

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

504

Number of object content views in PDF format

611

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95746

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information