Object

Title: Państwo prawa i państwo konstytucyjne w myśli Bohdana Kistiakowskiego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Państwo prawa i państwo konstytucyjne w myśli Bohdana Kistiakowskiego

Alternative title:

Legal state and the constitutional state in Bohdan Kistiakovsky’s views

Creator:

Jędrysiak, Marcin

ORCID:

0000-0002-2855-4430

Subject and Keywords:

Legal state   constitutional state   Russia   Ukraine   State  
państwo prawa   państwo konstytucyjne   Rosja   Ukraina   państwo

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

In Poland Bohdan Kistiakovsky remains largely anonymous researcher. This outstanding Ukrainian researcher deserves some attention due to his own concept of the legal state and remarks on methodology. In Russian and Ukrainian science very often a view is accepted, that Kistiakovsky actually identified the legal state with the constitutional state. Such a nation may however cause some doubts – generally Russian researchers, contemporary to Kistiakovsky, treated constitutional state and the legal state as two separate phenomena. Therefore it seems necessary to analyze potential differences between the legal state and the constitutional state in his thought. It would also be important to include his methodology and remarks regarding some more detailed questions regarding the state. On that basis, while taking into account his whole thought, it became possible to doubtlessly state that he treats the constitutional state and legal state as two separate phenomena and indicating a model for both of them.  

Bohdan Kistiakowski pozostaje w Polsce postacią niemal zupełnie nieznaną. Ten wybitny ukraiński badacz zasługuje jednak na uwagę chociażby ze względu na próbę stworzenia własnej koncepcji państwa prawnego oraz metodologii nauki o państwie. W rosyjskiej i ukraińskiej nauce niekiedy błędnie przyjmuje się, iż Kistiakowski utożsamiał państwo konstytucyjne z państwem prawnym. Taki pogląd może jednak budzić pewne zastrzeżenia ze względu na to, że we współczesnej mu rosyjskiej nauce o państwie państwo konstytucyjne stanowiły dwa zupełnie różne zjawiska. Z tego względu konieczne wydaje się dokonanie analizy ewentualnych różnic między państwem prawnym a państwem konstytucyjnym w jego myśli. Uwzględnić przy tym należy jego metodologię nauk o państwie uwagi na temat szczegółowych zagadnień dot. Państwa. Na tej podstawie, w kontekście całej jego myśli, możliwe stało się jednoznaczne stwierdzenie, iż traktuje on państwo konstytucyjne oraz państwo prawne jako dwa różne byty oraz wskazanie modelu jednego i drugiego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych   Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Bernacki, Włodzimierz. Rec.   Carballo Pineiro, Laura. Rec.   Chmieliński, Maciej. Rec.   Citkowska-Kimla, Anna   Kimla, Piotr. Rec.   Koprowski, William. Rec.   Łuszczyński, Artur. Rec.   Marszałkowska-Krześ, Elwira Rec.   Ravluševičius, Pavelas. Rec.   Rzegocki, Arkady. Rec.   Sawicki, Janusz. Rec.   Sierpowska, Iwona. Rec.   Sydor, Paweł. Rec.   Tulejski, Tomasz. Rec.   Urbaniak, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128438   doi:10.34616/139094       ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-18-5

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2020, 14, s. 311-332

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 26, 2023

In our library since:

Jun 11, 2021

Number of object content hits:

100

Number of object content views in PDF format

105

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139094

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information