Object

Title: Koncepcja chińskiego porządku Erica Voegelina

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Koncepcja chińskiego porządku Erica Voegelina

Alternative title:

Eric Voegelin's concept of the Chinese order

Creator:

Popielarski, Marek

Subject and Keywords:

Chiny   ekumena   dusza   historia

Abstract:

The issues of Chinese civilization and political thought became an important part of Eric Voegelin's interests at the end of his life. It was her view in the Ecumenic Age in 1974 it gave rise to reflection on the unity of humanity, for which he was widely criticized by conservative circles in America. Chinese Ekumena, as he defined this civilizational and cultural area, is studied primarily in terms of Voegelin's most important political philosophy concepts such as order, soul and transcendence. From the self-determination of Chinese civilization as the only one within the known world, its specific features and way of thinking are derived. An incomplete breakthrough in the discovery of the human soul and its order turns out to be a key feature. The purpose of the article is to show the application of the conceptual workshop of Eric Voegelin and its category to study Chinese civilization, while showing the importance of sinological reflections for the entire output of the philosopher.  

Problematyka chińskiej cywilizacji i myśli politycznej stała się istotną częścią zainteresowań Erica Voegelina pod koniec jego życia. Właśnie jej ujęcie w "Epoce Ekumenicznej" z 1974 roku stało się przyczynkiem do rozważań nad jednością ludzkości. Ekumena chińska, jak określa ten obszar cywilizacyjno-kulturowy jest badana pod kątem najważniejszych dla filozofii politycznej pojęć Voegelina. Z samookreślenia się chińskiej cywilizacji jako jedynej w obrębie znanego świata wywodzone są jej specyficzne cechy i sposób myślenia. Kluczową cechą charakterystyczną okazuje się niepełny przełom w kwestii odkrycia ludzkiej duszy i jej porządku. W symbolach politycznych, kluczowych terminach jak kuo czy tien-hia próbuje Voegelin odkrywa specyficznie chińskie pojęcie polityczności. Celem artykułu jest ukazanie zastosowania warsztatu pojęciowego Erica Voegelina i jego kategorii do badania chińskiej cywilizacji, ukazując równocześnie wagę refleksji dla całości dorobku stanfordzkiego filozofa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Gaweł, Kamil. Red.   Strużyński, Krzysztof. Red.

Date issued:

2020

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:121548   ISSN 2451-2060   ISBN 978-83-65158-17-8

DOI:

10.34616/ae.2020.19.24.35

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Erasmiana. 2020, 19 s. 24-35

Is part of:

Acta Erasmiana. 2020, 19

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jun 1, 2023

In our library since:

Feb 2, 2021

Number of object content hits:

189

Number of object content views in PDF format

192

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/132152

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Koncepcja chińskiego porządku Erica Voegelina Jun 1, 2023

This page uses 'cookies'. More information