Object

Title: E-delivery between public entities during a proceeding ; Doręczenia elektroniczne pomiędzy podmiotami publicznymi w postępowaniu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

E-delivery between public entities during a proceeding  
Doręczenia elektroniczne pomiędzy podmiotami publicznymi w postępowaniu

Alternative title:

E-delivery between public entities during a proceeding

Creator:

Szczepaniak, Sylwester

Subject and Keywords:

delivering ruling   administrative code   electronic mailbox   delivery between public entities  
doręczenie decyzji   kodeks postępowania administracyjnego   elektroniczna skrzynka podawcza   doręczenie pomiędzy podmiotami publicznymi

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

In the present commentary the author discusses two rulings of the Supreme Administrative Court regarding e-deliveries between public entities during a proceeding, to which the provisions of the Code of Administrative Procedure apply. The Supreme Administrative Court recognized that the day of a delivery of an administrative act to a public authority is the day of acknowledgment by putting an e-signature by a clerk, and not the day of the confirmation of submission issued by the electronic mailbox. The commentary describes two rulings based on a similar factual state and similar motions. An important argument was also the fact that the voted rulings are relatively new. The commentary is also critical towards conclusions presented by the Supreme Administrative Court. In the author’s opinion the rulings do not take into account the specifics of public entities – even if they appear as a party to administrative proceedings and provisions of the act of 17.2.2005 on computerization of activities of entities pursuing public tasks.  

W niniejszej glosie autor omawia dwa postanowienia NSA dotyczące doręczeń elektronicznych pomiędzy podmiotami publicznymi w postępowaniu, do którego zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny w tych orzeczeniach uznał, że za dzień doręczenia aktu administracyjnego organowi publicznemu uznaje się dzień potwierdzenia odbioru przez złożenie podpisu elektronicznego przez pracownika urzędu, a nie dzień wystawienia poświadczenia przedłożenia wystawionego przez elektroniczną skrzynkę podawczą. W glosie opisano oba orzeczenia z uwagi na podobny stan faktyczny oraz podobne wnioski. Ważnym argumentem był też fakt, iż glosowane orzeczenia są stosunkowo nowe. Glosa ma charakter krytyczny w stosunku do przedstawionych przez NSA wniosków. W ocenie autora glosy zapadłe orzeczenia nie uwzględniają specyfiki podmiotów publicznych – nawet jeżeli występują one jako strona w postępowaniu administracyjnym oraz przepisów ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal   czasopismo online   czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:120388   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2019, 3 s. 26-31

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 25, 2022

In our library since:

Jan 21, 2021

Number of object content hits:

866

Number of object content views in PDF format

868

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/130248

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information