Object

Title: Problems of codification of administrative law in Soviet science in the years 1956–1967 ; Problemy kodyfikacji prawa administracyjnego w ujęciu nauki radzieckiej w latach 1956–1967

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problems of codification of administrative law in Soviet science in the years 1956–1967  
Problemy kodyfikacji prawa administracyjnego w ujęciu nauki radzieckiej w latach 1956–1967

Creator:

Małecki, Witold

ORCID:

0000-0002-8819-0317

Subject and Keywords:

codification   code of administrative law   Soviet administrative  
kodyfikacja   kodeks prawa administracyjnego   radzieckie prawo administracyjne

Description:

Tyt. tomu: Sto lat polskiej administracji publicznej. Pamięci Profesor Teresy Rabskiej

Abstract:

Conceptual work on the codification of administrative law was carried out in Soviet science in the years 1956–1967. The borders of this period are marked by: 1956, when during the Twentieth Congress of the Communist Party of the Soviet Union, the necessity of intensifying research on the structure of the Soviet law system was emphasized, and 1967, when the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR decided on the direction of codification works by ordering a draft of the principles of the USSR and Soviet Republics legislation in the field of administrative responsibility. In the discussion on the codification of administrative law, Soviet science focused on problems such as: the desirability of codification at the all-Union or republican level, the limits of administrative law subject to codification and the legitimacy of preparing a general administrative code or separate legal acts regarding specifi c institutions and areas of administrative law.  

Prace koncepcyjne nad kodyfikacją prawa administracyjnego prowadzono w nauce radzieckiej w latach 1956–1967. Granice tego okresu wyznaczają rok 1956, kiedy to podczas XX Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego wskazano na konieczność intensyfi kacji badań nad strukturą systemu prawa radzieckiego, oraz rok 1967, kiedy Prezydium Rady Najwyższej ZSRR rozstrzygnęło o kierunku prac kodyfi kacyjnych poprzez polecenie opracowania projektu zasad ustawodawstwa ZSRR i republik związkowych w zakresie odpowiedzialności administracyjnej. W ramach rozważań nad kodyfi kacją prawa administracyjnego nauka radziecka koncentrowała się na problemach takich jak: celowość przeprowadzenia kodyfi kacji na szczeblu ogólnozwiązkowym lub republikańskim, granice materii administracyjnoprawnej objętej kodyfi kacją oraz zasadność przygotowania ogólnego kodeksu administracyjnego lub osobnych aktów prawnych dotyczących poszczególnych podstawowych instytucji i obszarów prawa administracyjnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119159   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.327.18

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3888. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 327, s. 285-299

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Aug 19, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

78

Number of object content views in PDF format

85

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129788

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information