Object

Title: Introduction to axiology of public economic law ; Wprowadzenie do aksjologii prawa gospodarczego publicznego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Introduction to axiology of public economic law  
Wprowadzenie do aksjologii prawa gospodarczego publicznego

Creator:

Powałowski, Andrzej

ORCID:

0000-0002-1232-0605

Subject and Keywords:

axiology   values   public economic law   principles of law   entrepreneurs   legislator  
aksjologia   wartości   prawo gospodarcze publiczne   zasady prawa   przedsiębiorcy   ustawodawca

Description:

Tyt. tomu: Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Abstract:

A philosophical reflection is needed on public economic law, and in particular the determination of the values underlying this dogma. The values should first be properly identified and their sources determined. The problem is their degree of acceptance by the legislator expressed in the content of statutory norms and the role and importance of values in the process of applying the law. Values determine governance in the area of the economy, affect relations between state authorities and entrepreneurs, as well as the sphere of business activity. They constitute a necessary premise for formulating the principles of law. The freedom to conduct business activity properly configured with the need to pursue the public interest are the values characterising and distinguishing public economic law.  
Potrzebna jest refleksja filozoficzna nad prawem gospodarczym publicznym, a w szczególności poczynienie ustaleń dotyczących wartości leżących u podstaw tej dogmatyki. Wartości należy w pierwszej kolejności odpowiednio zidentyfikować i ustalić ich źródła. Problemem jest ich stopień akceptacji przez ustawodawcę, wyrażający się w treści norm stanowionych, oraz rola i znaczenie wartości w procesie stosowania prawa. Wartości określają ład w obszarze gospodarki, wpływają na relacje między organami państwa a przedsiębiorcami oraz na sferę wykonywania działalności gospodarczej. Stanowią też niezbędną przesłankę formułowania zasad prawa. Wolność wykonywania działalności gospodarczej odpowiednio skonfigurowana z potrzebą realizacji interesu publicznego to wartości charakteryzujące i wyróżniające prawo gospodarcze publiczne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Borkowski, Andrzej. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119204

DOI:

10.19195/0524-4544.329.18

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3977. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 329, s. 221-231

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

2

Number of object content views in PDF format

2

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129705

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information