Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Konstytucyjne prawa i wolności w obliczu nowych systemów inwigilacji

Alternative title:

Constitutional rights and freedoms in the face of new surveillance systems

Creator:

Brylak-Hudyma, Kamila

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo państwa   prawo do prywatności   inwigilacja   cyberbezpieczeństwo   Pegasus

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

Wszechobecny rozwój technologiczny oraz masowa komputeryzacja nieodzownie wpływają nie tylko na codzienne życieobywateli, ale również na dostępność nowych technik inwigilacji. Dynamiczny rozwój tych nowych technologii powoduje, że ustawodawstwo państw wydaje się nie nadążać z wprowadzeniem odpowiednich uregulowań prawnych, którechroniłyby podstawowe prawa i wolności obywatela przed niedozwoloną kontrolą. Według medialnych doniesień jedenz systemów inwigilacji – Pegasus miał zostać zakupiony przez Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA). Oprogramowanieto jest wyjątkowo trudne do wykrycia przez użytkownika, którego sprzęt został zainfekowany. Ponadto w przypadku znalezienia Pegasusa na urządzeniu przy użyciu innych programów dochodzi do jego samozniszczenia i zatarcia wszelkichśladów obecności. Oznacza to, że obywatel może być kontrolowany i o tym nie wiedzieć. Pojawiły się więc wątpliwościco do ewentualnych podstaw prawnych do używania przez władze państwa systemów szpiegujących. Niniejszy artykułdokonuje analizy obowiązujących przepisów w kontekście hipotetycznego uprawnienia władz do kontroli obywateli przyużyciu systemów takich jak Pegasus oraz wskazuje zagrożenia, które może spowodować jego używanie. Autorka próbujewartościować i porównać zagwarantowane w Konstytucji oraz w aktach prawa międzynarodowego prawa i wolności obywatelskie z interesem i bezpieczeństwem państwa, który miałby stanowić podstawę do przeprowadzenia tego typu kontroli.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2020, 2 s. 12-19

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal