Object

Title: Wpływ SARS-CoV-2 na konsumpcję leków OTC w Polsce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wpływ SARS-CoV-2 na konsumpcję leków OTC w Polsce

Alternative title:

The impact of SARS-CoV-2 on the consumption of OTC drugs in Poland

Creator:

Gardocka-Jałowiec, Anna   Śleszyńska-Świderska, Anna   Szalonka, Katarzyna

ORCID:

0000-0003-3281-1513   0000-0001-5756-821X   0000-0001-7290-6408

Subject and Keywords:

SARS-CoV-2   pandemic   OTC drugs   incidence rate   lifestyle  
SARS-CoV-2   pandemia   leki OTC   współczynnik zachorowalności   styl życia

Abstract:

The aim of the considerations is to identify changes in the consumption of OTC drugs in Poland in the era of the SARS-CoV-2 coronavirus. The starting point for the considerations was the outline of adapting people’s lifestyle to a new, alien reality. It was found that this is thebackground necessary to draw conclusions based on the determinants of drug consumption (broadly understood), mainly OTC drugs. In the course of considerations, the results of the Mindshare Polska research were used. To assess changes in the process of supplying Polish households with OTC drugs in the era of the coronavirus pandemic, quantitative and valuable data from the period January-June 2017–2020, made available courtesy of IQVIA Poland, were used. The formulated conclusions are a general reflection due to the dynamics of the spread of the coronavirus and its consequences, future decisions of the public sector.  

Celem rozważań jest identyfikacja zmian w konsumpcji leków OTC w Polsce w dobie koronawirusa SARS-CoV-2. Punktem wyjścia do rozważań jest zarys adaptacji stylu życia ludzi do nowej, obcej rzeczywistości. Uznano, że jest to „tło” niezbędne do sformułowania wniosków opartych na determinantach konsumpcji leków (szeroko ujętych), w tym głównie leków OTC. W toku rozważań wykorzystano wyniki badań Mindshare Polska. Do oceny zmian w procesie zaopatrzenia polskich gospodarstw domowych w leki OTC w dobie pandemii koronawirusa wykorzystano dane ilościowe i wartościowe z okresu styczeń–czerwiec 2017–2020 udostępnione dzięki uprzejmości IQVIA Poland. Sformułowane wnioski mają charakter ogólnej refleksji z uwagi na dynamikę rozprzestrzeniania się koronawirusa i jej konsekwencje, przyszłe decyzje sektora publicznego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Niemczyk, Agata. Rec.   Wicki, Ludwik. Rec.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Dejnaka, Agnieszka. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118598   ISBN: 978-83-66601-24-6 (druk)   ISBN: 978-83-66601-25-3 (online)

DOI:

10.34616/23.20.116

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; No. 170)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2023

In our library since:

Dec 7, 2020

Number of object content hits:

1 291

Number of object content views in PDF format

1307

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128145

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information