Object

Title: Banks’ malpractice towards consumers in the banking services market in Poland from the perspective of consumers’ complaints directed to authorities during 2011-2018 in statistical terms ; Nieprawidłowe praktyki banków wobec konsumentów na rynku usług bankowych w Polsce w świetle skarg konsumentów do organów ochrony w latach 2011-2018 w ujęciu statystycznym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Banks’ malpractice towards consumers in the banking services market in Poland from the perspective of consumers’ complaints directed to authorities during 2011-2018 in statistical terms  
Nieprawidłowe praktyki banków wobec konsumentów na rynku usług bankowych w Polsce w świetle skarg konsumentów do organów ochrony w latach 2011-2018 w ujęciu statystycznym

Alternative title:

Banks’ malpractice towards consumers in the banking services market in Poland from the perspective of consumers’ complaints directed to authorities during 2011-2018 in statistical terms

Creator:

Rutkowska-Tomaszewska, Edyta   Sychniak, Agnieszka

ORCID:

0000-0001-9359-7034

Subject and Keywords:

banking service   bank   improper market practices   consumer   prohibited consumer practices   Financial Ombudsman   Office of Competition and Consumer Protection   Financial Supervision Authority   security institutions   consumer advocates   Consumer Bank Arbitration   consumer complaint  
usługa bankowa   bank   nieprawidłowe praktyki rynkowe   konsument   zakazane praktyki konsumenckie   Rzecznik Finansowy   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów   Komisja Nadzoru Finansowego   instytucje ochrony   rzecznicy konsumentów   Bankowy Arbitraż Konsumencki   skarga konsumentów

Abstract:

In the post-crisis reality on the financial market in Poland, as in other countries, a large scale of various types of improper market practices of financial institutions, including banks, towards consumers was noticed. They contributed to a decrease in customers’ confidence in the financial market, as well as in financial institutions providing them with financial services, and even protection authorities. The aim of this study is to present the scale of various types of malpractice by banks towards consumers by analysing their complaints, on the basis of data contained in reports from various consumer protection authorities competent also for services provided by banks in general for the period 2011-2018.  
W rzeczywistości pokryzysowej na rynku finansowym w Polsce, podobnie jak i w innych krajach, zauważalna była duża skala różnego typu nieprawidłowych praktyk rynkowych instytucji finansowych, w tym także banków, wobec konsumentów. Przyczyniły się one do spadku zaufania klientów do rynku finansowego, jak też do instytucji finansowych świadczących im usługi finansowe, a nawet organów ochrony. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie skali różnego typu niewłaściwych praktyk stosowanych przez banki wobec konsumentów poprzez analizę ich skarg, na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach różnych organów ochrony konsumenta, właściwych także w zakresie usług świadczonych przez banki zasadniczo za okres 2011-2018.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Malarewicz-Jakubów, Agnieszka. Rec.   Wrzosek, Stefan. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118544

DOI:

10.34616/23.20.101

Language:

pol   eng

Relation:

(Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 6)

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Dec 2, 2020

Number of object content hits:

262

Number of object content views in PDF format

262

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128095

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information