Object's details: Nieprawidłowe praktyki banków wobec konsumentów na rynku usług bankowych w Polsce w świetle skarg konsumentów do organów ochrony w latach 2011-2018 w ujęciu statystycznym

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy