Object

Title: Inventions in the software age – patent law in the USA before and after the Alice Corp. v. CLS Bank International ; Wynalazki w dobie oprogramowań – prawo patentowew USA przed i po orzeczeniu w sprawie Alice Corp. v. CLS Bank International

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Inventions in the software age – patent law in the USA before and after the Alice Corp. v. CLS Bank International  
Wynalazki w dobie oprogramowań – prawo patentowew USA przed i po orzeczeniu w sprawie Alice Corp. v. CLS Bank International

Alternative title:

Inventions in the software age – patent law in the USA before and after the Alice Corp. v. CLS Bank International

Creator:

Sikora, Małgorzata

ORCID:

0000-0002-2826-6180

Subject and Keywords:

intellectual property law   US Constitution   United States Patent and Trademark Office   private law   patent law  
własność intelektualna   Konstytucja USA   Urząd Patentowy w USA   prawo patentowe   prawo prywatne

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

This article refers to the modern challenge of the patent law in the United States. It particularly focuses on capabilities of software as a subject of patent law protection. It shall be highlighted that protection of inventor’s creation finds a special place in the US legal order, as mentioned by the Constitution and supported by the long-standing tradition of United States Patent and Trademark Office towards the protection of numerous inventions, including software. Alice case and other court orders attempt to define where is a line between innovation and a generic rule repeated by the software that creates an interesting tendency in the US patent case law followed by numerous patent invalidations and rejections.  

Artykuł odnosi się do współczesnych wyzwań prawa patentowego w Stanach Zjednoczonych. Koncentruje się on szczególnie na możliwościach zakwalifikowania oprogramowania jako przedmiotu ochrony prawa patentowego. Należy podkreślić, iż ochrona twórczości wynalazcy znajduje szczególne miejsce w amerykańskim porządku prawnym, wspomnianym bezpośrednio w Konstytucji USA, co więcej dziedzina ta jest wspierana przez długoletnią tradycję Biura Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych w zakresie ochrony wielu wynalazków, w tym oprogramowania. Sprawa Alice i inne orzeczenia sądowe próbują określić, gdzie znajduje się granica pomiędzy innowacyjnością a standardowym funkcjonowaniem oprogramowań, co stanowi interesującą tendencję w amerykańskim orzecznictwie patentowym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118575   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.1.56.67

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Dec 3, 2020

Number of object content hits:

379

Number of object content views in PDF format

382

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127340

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information