Object

Title: Blockchain and its relevance to intellectual property law in the fashion industry

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Blockchain and its relevance to intellectual property law in the fashion industry

Alternative title:

Technologia blockchain i jej znaczenie dla prawa własności intelektualnej w branży mody

Creator:

Sacha, Gabriela

ORCID:

0000-0001-7065-6863

Subject and Keywords:

blockchain   new technologies   intellectual property law   IP law   fashion  
nowe technologie   prawo własności intelektualnej   moda

Abstract:

Taking into account the growing influence of technology across many industries, this paper demonstrates the implications of the use of blockchain by the fashion industry for protecting intellectual property. In the face of a lack of global regulations on the issue, this paper attempts to outline legal considerations of using blockchain in this new context. The analytical research was based on the European Parliament Resolution on Distributed Ledger Technologies and Blockchains as well as the American, Belarusian, Maltese and Gibraltar laws regulating blockchain. An outline of the blockchain technology leads into a description of how the blockchain technology may be beneficial in different sectors of the economy. This paper aims to present ways in which blockchain may influence intellectual property law and how it may be applied in the fashion industry. Additionally, by pointing out the risks associated with blockchain, this paper highlights the need for implementing international regulations regarding this technology.  

Biorąc pod uwagę rosnący wpływ technologii w wielu gałęziach przemysłu, autorka niniejszego opracowania przedstawia w nim konsekwencje wykorzystania technologii blockchain łańcucha bloków przez branżę mody w celu ochrony własności intelektualnej. W obliczu braku światowych regulacji w tym zakresie w artykule podjęto próbę nakreślenia prawnych aspektów wykorzystania technologii blockchain. Badania analityczne zostały przeprowadzone na podstawie Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie technologii rozproszonego rejestru i łańcuchów bloków oraz amerykańskich, białoruskich, maltańskich i gibraltarskich przepisów regulujących technologię blockchain. Omówienie zarysu działania technologii blockchain prowadzi do wskazania, w jaki sposób technologia ta może być przydatna w różnych sektorach gospodarki. Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób technologia blockchain może wpływać na prawo własności intelektualnej oraz jak może być stosowana w przemyśle mody. Ponadto, zwracając uwagę na zagrożenia związane z technologią blockchain, w tekście podkroślono potrzebę wprowadzenia międzynarodowych regulacji dotyczących tej technologii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108499   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.29.14

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 29 (2019), s. 201-213

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 15, 2020

Number of object content hits:

199

Number of object content views in PDF format

205

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117856

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information