Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Budżet obywatelski, obowiązek sporządzania I utrwalania pisemnego wykazu głosowań radnych oraz obowiązek transmitowania i utrwalania obrad organów stanowiących ikontrolnych jako przejawy zwiększenia udziału członków wspólnot samorządowych w procesie funkcjonowania i kontrolowania organów samorządu terytorialnego

Alternative title:

The civil budget, obligation to prepare a written list of councillors’ votes, obligation of broadcasting and recording of the meetings of statutory and control bodies as indications of increased participation of members of local self-government communities in the process of functioning and controlling local self-government bodies in the light of the amendment of local self-government statutory acts of 11th January 2018

Creator:

Baranowska-Zając, Wioleta

ORCID:

0000-0002-1175-9739

Subject and Keywords:

civil budget   obligation to prepare a written list of councillors’ votes   obligation of broadcasting and recording of the meetings of statutory and control bodies   process of the functioning and controlling local self-government bodies

Tags:

public and procedural law

Abstract:

One of the goals of the amendment of local self-government statutory acts, which was introduced by the Act of 11th January 2018, was the increase in participation of citizens (members of local self-government communities) in the process of functioning and controlling local self-government bodies. In the article an analysis is made of the provisions establishing the institutions of the civil budget, the obligation to prepare a written list of councillors’ votes, the obligation of broadcasting and recording of the meetings of statutory and control bodies and an attempt has been made to assess the implementation through these institutions of the objectives set by the authors of the amendments.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz Red.   Bator, Andrzej Red.   Łakomy, Jakub Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.122.14

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 239-253

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

wwwDescription:

WR U/PAdjm