Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legislatorzy w pułapce polityczności

Alternative title:

Legislative drafters in the trap of the political

Creator:

Kłodawski, Maciej

ORCID:

0000-0001-9011-3620

Subject and Keywords:

legislator ; ekspert legislacyjny ; legislacja ; tworzenie prawa ; polityczność

Abstract:

W artykule dokonano analizy statusu i roli legislatorów przez pryzmat zaczerpniętej od Chantal Mouffe kategorii polityczności. Punktem szczególnego zainteresowania w przeprowadzonym wywodzie uczyniono relację między legislatorami a prawodawcą, wpływ polityczności na pozycję i możliwe działania legislatorów w procesie legislacyjnym oraz zdolność legislatorów do opierania się siłom polityczności występującym w całym procesie prawodawczym. Polski system tworzenia prawa wykorzystano w pracy jako przykład ukazujący, które czynniki i okoliczności, mające podłoże polityczne, pociągają za sobą konstrukcję tak zwanej pułapki polityczności dla legislatorów. Główną tezą przedstawioną w artykule jest stwierdzenie, że podatność legislatorów na wpływ sił polityczności pozostaje poza ich kontrolą, w przeciwieństwie do reprezentantów prawodawcy, mimo że legislatorzy także są uczestnikami wielu etapów tworzenia prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2020

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.122.9

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng ; pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 151-167

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2020

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm