Object

Title: The political of the constitutional review of normative acts in the Polish legal system — selected problems ; Polityczność kontroli konstytucyjności aktów normatywnych w systemie prawa polskiego — wybrane problemy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The political of the constitutional review of normative acts in the Polish legal system — selected problems  
Polityczność kontroli konstytucyjności aktów normatywnych w systemie prawa polskiego — wybrane problemy

Creator:

Naleziński, Bogumił   Holecher, Justyna

ORCID:

0000-0001-9777-3680   0000-0002-4574-6848

Subject and Keywords:

the political   limited politics   particular politics   constitutional review   program norms   Constitutional Tribunal  
polityczność nieuchronna   polityczność limitowana   polityczność partykularna   kontrola konstytucyjności   normy programowe   Trybunał Konstytucyjny

Tags:

public and procedural law

Abstract:

The first part of the paper is devoted to the analysis of the concept of politicalness. Its purpose is to distinguish different meanings of politicalness, along with their reference to the activities of the Polish Constitutional Tribunal in the sphere of constitutional review. The second part of the study concerns the factors determining the Constitutional Tribunal’s entering into the prohibited sphere of politicalness, and consequently the politicization of its functioning. These factors are related toboth constitutional control standards of the law and its subject matter. The authors also attempted to indicate the material and procedural elements of the activities of the constitutional court that may serve to protect the unpolitical nature of this judicial authority.  
Pierwsza część rozważań poświęcona jest analizie pojęcia polityczności. Jej celem jest roz-graniczenie odmiennych znaczeń polityczności wraz z ich odniesieniem do działalności polskiego sądu konstytucyjnego w sferze kontroli konstytucyjności prawa. Część druga opracowania dotyczy czynników determinujących wkraczanie przez Trybunał Konstytucyjny w niedozwoloną dla tego organu sferę polityczności, a w konsekwencji upolitycznienie jego funkcjonowania. Czynniki te związane są zarówno z konstytucyjnymi wzorcami kontroli prawa, jak i jej przedmiotem. Autorzy podjęli też próbę wskazania elementów materialnych i proceduralnych działalności sądu konstytu-cyjnego, które mogą służyć ochronie apolityczności tego organu władzy sądowniczej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz Red.   Bator, Andrzej Red.   Łakomy, Jakub Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116809

DOI:

10.19195/0137-1134.122.11

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 185-202

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Oct 26, 2020

Number of object content hits:

15

Number of object content views in PDF format

15

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127289

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information