Object

Title: Prawa refleksowe jako źródło interesu prawnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawa refleksowe jako źródło interesu prawnego

Alternative title:

Reflective rights as a source of legal interest

Creator:

Piwoński, Karol

ORCID:

0000-0003-3261-1159

Subject and Keywords:

reflective rights   legal interest   administrative proceedings   party to the proceedings  
prawo refleksowe   interes prawny   postępowanie administracyjne   strona postępowania

Description:

Tyt. tomu: Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

Abstract:

The subject of the article is the issue of reflective rights as a source of legal interest. This concept is relatively new in the science and practice of administrative law, and despite the jurisprudence referring to it, it raises many controversies. They concern its elements, as well as its usefulness and legitimacy. In view of the importance of the issue, which manifests itself, among other things, in making obtaining the status of a party to administrative proceedings dependent on having alegal interest, this situation is undesirable. The aim of the article is to introduce the concept of reflexive rights as a source of legal interest, which is served by a review of the positions presented in the doctrine and the latest case law. The analysis leads to the conclusion that despite the inaccuracies in the understanding of the concept of reflective rights, their recognition is justified and allows to secure the legal interest of persons whose rights or obligations will not be directly settled in the decision ending the proceedings, but their legal sphere will be affected by it.  

Przedmiotem artykułu jest problematyka praw refleksowych jako źródła interesu prawnego. Koncepcja ta jest stosunkowo nowa w nauce i praktyce prawa administracyjnego, a mimo szerokiego orzecznictwa do niej się odwołującego budzi wiele sporów. Dotyczą one poszczególnych jej elementów, jak również samej jej przydatności i zasadności jej wyodrębniania. Wobec ważkości zagadnienia, przejawiającej się między innymi w uzależnieniu uzyskania przymiotu strony postępowania administracyjnego od posiadania interesu prawnego, sytuacja ta jest niepożądana. Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji praw refleksowych jako źródła interesu prawnego, czemu służy przegląd stanowisk prezentowanych w doktrynie oraz najnowszego orzecznictwa. Analiza prowadzi do wniosku, że pomimo nieścisłości w pojmowaniu koncepcji praw refleksowych ich wyróżnienie jest zasadne i pozwala zabezpieczyć interes prawny osób, o których uprawnieniach lub obowiązkach decyzja kończąca postępowanie nie rozstrzygnie wprost, lecz będzie oddziaływać na ich sferę prawną.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116071   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.33.9

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 33, 2020, s. 119-133

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Sep 21, 2022

In our library since:

Sep 28, 2020

Number of object content hits:

96

Number of object content views in PDF format

104

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127094

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information