Object

Title: Organizacja społeczna jako strona postępowania w sprawie odebrania zwierzęcia na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Organizacja społeczna jako strona postępowania w sprawie odebrania zwierzęcia na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt

Alternative title:

Social organization as a party to proceedings on taking an animal away under article 73 of the Polish Animal Protection Act

Creator:

Ostojski, Przemysław

ORCID:

0000-0001-6552-8162

Subject and Keywords:

administrative proceedings   social organization   party to the proceedings   participant with the rights of a party   animal protection   taking an animal away  
postępowanie administracyjne   organizacja społeczna   strona postępowania administracyjnego   uczestnik na prawach strony   ochrona zwierząt   odebranie zwierzęcia

Abstract:

The article concerns the verification of the thesis that a social organization whose representative took an animal away during an intervention has a status of the party in the subsequent proceedings on issuing a decision under Article 73 of the Polish Animal Protection Act. Granting a status of the party to the social organization that collected the animal on such a basis allows it to protect its reasonable interests in administrative and administrative court proceedings. The outcome of such proceedings may result in the liability of the social organization for damages material and non-material resulting from taking the animal away. The outcome of the case related to taking an animal away under Article 73 of the Animal Protection Act directly influences the issue of settling the costs of transport, welfare and necessary treatment of the animal.  

Artykuł dotyczy weryfikacji tezy, że organizacji społecznej, której przedstawiciel dokonał odebrania zwierzęcia w trybie interwencyjnym, przysługuje status strony w następczym postępowaniu w sprawie wydania decyzji na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt. Przyznanie organizacji społecznej, która dokonała odebrania zwierzęcia na tej podstawie, statusu strony umożliwia obronę jej uzasadnionych interesów w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Wynik tych postępowań przekłada się na zaistnienie albo niezaistnienie odpowiedzialności organizacji społecznej za powstałe szkody — materialne i niematerialne — w związku z odebraniem zwierzęcia. Sposób rozstrzygnięcia sprawy odebrania zwierzęcia na podstawie art. 7 ust. 3 u.o.z. przekłada się w sposób bezpośredni na kwestię rozliczenia kosztów transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109013   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.116.5

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3943. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 116, s. 73-85

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 15, 2020

Number of object content hits:

384

Number of object content views in PDF format

392

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118678

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information