Object

Title: The autonomy of the commercial companies code — between unity and duality of private law ; Autonomia kodeksu spółek handlowych — między monizmem a dualizmem prawa prywatnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The autonomy of the commercial companies code — between unity and duality of private law  
Autonomia kodeksu spółek handlowych — między monizmem a dualizmem prawa prywatnego

Creator:

Kułak, Krzysztof

ORCID:

0000-0001-6785-2468

Subject and Keywords:

commercial law   civil law   private law   company law   monism of private law   duality of private law   unity of private law   Commercial Companies Code   civil code   autonomy of company law  
prawo handlowe   prawo cywilne   prawo prywatne   prawo spółek   monizm prawa prywatnego   dualizm prawa prywatnego   jedność prawa prywatnego   kodeks spółek handlowych   kodeks cywilny   autonomia prawa spółek

Abstract:

This study concerns the unity of private law and the idea of returning to its dualistic concept. The article’s reasoning is based on the perspective of the Commercial Companies Code which, despite the normatively sanctioned monistic approach, can be considered as a specific regulation due to afar-reaching autonomy to traditional civil law as well as encouragement to discuss the return to adual regulation of private law. Moreover, the current form of the provisions dedicated to commercial relations in the Civil code justifies the conclusion that we already have a regulatory dualism and that the notion of “unity” can be reasonably mentioned in the context of codification unity only. This circumstance, together with the progressive specialisation of trade and favourable socio-economic conditions, are inclined to review, reorganise, and complete the normative, essential regulation of this sphere either in the Civil code or in a new commercial code.  

Przedmiotem opracowania jest problematyka jedności prawa prywatnego i idei powrotu do koncepcji dualistycznej. Punktem wyjścia prowadzonych rozważań jest regulacja kodeksu spółek handlowych, która mimo normatywnie usankcjonowanego ujęcia monistycznego zachowuje daleko idącą autonomię względem tradycyjnie rozumianego prawa cywilnego, zachęcając do dyskusji nad powrotem do dwutorowego uregulowania stosunków prywatnoprawnych. Już zresztą kształt zawartego w kodeksie cywilnym unormowania obrotu gospodarczego skłania do wniosku, że mamy do czynienia z dualizmem regulacyjnym, o jedności zaś można zasadnie mówić tylko w kontekście jedności kodyfikacyjnej. Okoliczność ta wraz z postępującą specjalizacją obrotu handlowego i sprzyjającymi uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi skłaniają do przeglądu, uporządkowania i uzupełnienia normatywnej regulacji tej sfery obrotu czy to w ramach kodeksu cywilnego, czy to w osobnym kodeksie handlowym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red   Leśniak Marek. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:115908   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.121.3

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3993. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 121, s. 25-36

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Sep 24, 2020

Number of object content hits:

252

Number of object content views in PDF format

253

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127040

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information