Object

Title: Etyka w reklamie bankowej — zadanie (nie)możliwe do spełnienia?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Etyka w reklamie bankowej — zadanie (nie)możliwe do spełnienia?

Alternative title:

Ethics in bank advertising— a (im)possible task?

Creator:

Rutkowska-Tomaszewska, Edyta   Szymonik, Anita

ORCID:

0000-0001-9359-7034

Subject and Keywords:

ethics   bank advertising   bank service   unfair advertising   trust in banks   codes of ethics  
etyka   reklama bankowa   usługa bankowa   nieuczciwa reklama   zaufanie do banków   kodeksy etyczne   praktyka naruszające   zbiorowe interesy konsumentów

Description:

Tyt. tomu: Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego

Abstract:

In the current post-crisis reality and financial market situation, in the face of a crisis of values, the need to return to ethics and restore seriously damaged confidence in financial institutions, including banks, is becoming an important and current problem. Paying attention to the specificity of the services offered by banks on the financial market, as well as the banks themselves, the authors of this study analyse bank advertisements covered by the study in terms of their compliance with ethical principles in the post-crisis reality for the period 2009-2019 from the perspective of interventions undertaken by a self-regulatory body such as the Advertising Ethics Committee and the competition and consumer authority such as the President of the Office of Competition and Consumer Protection, as well as from the perspective of trust in banks. The aim is to try to answer the following questions: can any advertising activity be in line with the principles of ethics? Is the ethics of the banking services market, in the bank’s contractual relations with the customer, especially the consumer, especially in bank advertising, necessary, and possible, also in the context of trust in them?  

W obecnej rzeczywistości pokryzysowej i sytuacji na rynku finansowym wobec kryzysu wartości ważnym i aktualnym problemem staje się konieczność powrotu do etyki i przywrócenia poważnie nadwyrężonego zaufania do instytucji finansowych, w tym do banków. Zwracając uwagę na specyfikę usług oferowanych na rynku finansowym przez banki, jak i samych banków, autorki niniejszego opracowania dokonują analizy objętych przedmiotem badań reklam bankowych pod kątem ich zgodności z zasadami etycznymi w rzeczywistości pokryzysowej za okres 2009–2019, z perspektywy interwencji podjętych przez organ samoregulacji, jakim jest Komisja Etyki Reklamy oraz organ konkurencji i konsumentów, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także z perspektywy zaufania do banków. Celem jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania — czy jakiekolwiek działanie reklamowe może być zgodne z zasadami etyki? Czy etyka rynku usług bankowych, w relacjach umownych banku z klientem, zwłaszcza konsumentem, w szczególności w reklamie bankowej, jest potrzebna, czy się opłaca, czy jest konieczna i czy jest możliwa, także w kontekście zaufania do nich?

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korbutowicz, Teresa. Red.   Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110416   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.32.14

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 32, 2020, s. 185-210

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

Aug 10, 2020

Number of object content hits:

173

Number of object content views in PDF format

178

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121404

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information