Object

Title: Nieuczciwa i zakazana reklama skierowana do seniorów

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nieuczciwa i zakazana reklama skierowana do seniorów

Alternative title:

Problem of unfair and inadmissible advertising addressed to seniors

Creator:

Witek, Zuzanna

ORCID:

0000-0001-6482-9270

Subject and Keywords:

seniors   advertisement   advertising law   unfair and inadmissible advertising   consumer rights   consumer protection   competition law   Act on Competition and Consumer Protection  
seniorzy   reklama   prawo reklamy   nieuczciwa reklama   zakazana reklama   niedozwolona reklama   prawa konsumenta   ochrona konkurencji i konsumentów

Description:

Tyt. zeszytu: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki

Abstract:

The aim of this work is presenting main aspects of the problem of unfair and inadmissible advertising addressed to elders. The author presents the concept of advertising as well as the regulations concerning it in applicable provisions of Polish, European and international law, focusing mainly on characteristics of unfair and inadmissible advertising. Main part of work is the presentation of elders as a specific group of consumers who are particularly exposed to unlawful business practices. As an example of it the author points out the cases of unfair and inadmissible advertising which are the subject of proceedings before the Office for Competition and Consumer Protection. The author also presents the commonly used unlawful business practices directed against elders. The culmination of this work is an indication what steps can be taken by elders so as not to become a victim of unfair and inadmissible advertising.  

Problematyka niniejszej pracy dotyczy nieuczciwej i zakazanej reklamy skierowanej do seniorów. Celem pracy jest przedstawienie badań jakościowych nad reklamą adresowaną do osób starszych oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób seniorzy jako szczególna grupa konsumentów może być bardziej kompleksowo chroniona przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi zawartymi w reklamie. Autor przedstawia pojęcie reklamy oraz omawia regulacje jej dotyczące w obowiązujących przepisach prawa polskiego, unijnego oraz międzynarodowego, skupiając się na zdefiniowaniu reklamy nieuczciwej oraz reklamy zakazanej. W pracy zostanie przedstawiona charakterystyka seniorów jako grupy konsumentów szczególnie narażonej na nieuczciwe praktyki rynkowe przedsiębiorców. Jako egzemplifikacje nieuczciwych praktyk wobec seniorów autor wskaże przykłady niedozwolonej i zakazanej reklamy, będących przedmiotem postępowania przed UOKiK, a także przedstawi inne powszechnie stosowane nieuczciwe praktyki rynkowe skierowane przeciwko seniorom. Autor wyjaśni, jakie kroki może podjąć senior, by nie stać się ofiarą nieuczciwej oraz zakazanej reklamy. Wniosek końcowy pracy stanowi stwierdzenie, że edukacja w zakresie prawa reklamy oraz ochrony praw konsumenckich jest niewystarczająca zarówno w stosunku do osób starszych, jak i przedsiębiorców. Autor wskaże również konieczność wszczynania postępowań przed UOKiK wobec przedsiębiorców stosujących zakazane inieuczciwe reklamy, w szczególności z uwagi na prewencyjny cel wysokich kar finansowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Homa, Magdalena. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108579   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.26.10

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 26 (2018), s. 149-172

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 18, 2020

Number of object content hits:

110

Number of object content views in PDF format

115

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118150

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information