Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zróżnicowanie kontroli efektywności form finansowania sportu przez gminę

Alternative title:

Differentiation in the control of the effectiveness of forms of financing sport by the community

Creator:

Durbajło-Mrowiec, Małgorzata

ORCID:

0000-0003-0977-0960

Subject and Keywords:

kontrola zarządcza   finanse publiczne   zarządzanie   efektywność gmin

Description:

Tyt. tomu: Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego

Abstract:

Gminy dobrowolnie realizują głównie dwa zadania — z zakresu sportu i rekreacji oraz kultury. W większości działają kluby sportowe, w tym kluby ludowe na wsiach. Wydatki na kulturę fizyczną stanowią kilka procent wydatków budżetowanych. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy mimo stosunkowo małych wydatków na sport, w relacji do innych tytułów, gminy kontrolują efektywność wydatkowanych środków na to dobrowolne zadanie. W tym celu przeprowadzono analizę aktów prawnych, regulujących możliwe formy wydatkowania środków na sport w gminach. Autorka wykorzystała również wiedzę pozyskaną w ramach współpracy z gminami. Zastosowano głównie dwie metody badawcze: badania dokumentów źródłowych i obserwację. Przeprowadzone badania upoważniają do sformułowania wniosku — gminy nie oceniają efektywności wydatków na sport. Takie postępowanie jest sprzeczne z zasadami wydatkowania środków publicznych. Każdy wydatek powinien być celowy, oszczędny i efektywny. Zaproponowane przez autorkę mechanizmy oceny efektywności wydatków są adekwatne do przyjmowanych w gminach rozwiązań organizacyjnych realizacji zadań w zakresie sportu i tym samym form ich finansowania. Dla zapewnienia skuteczności zaproponowanych mechanizmów, należy je włączyć w system kontroli zarządczej gminy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korbutowicz, Teresa. Red.   Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.32.9

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 32, 2020, s. 117-129

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg