Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Podatkowe oraz bilansowe ujęcie znaku towarowego

Creator:

Ćwiąkała-Małys, Anna   Łagowski, Paweł

ORCID:

0000-0001-9812-2118   0000-0002-7126-0681

Subject and Keywords:

znak towarowy   podatki   rachunkowość

Description:

Tyt. tomu: Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego

Abstract:

Artykuł traktuje — w ujęciu bilansowym i podatkowym — o znaku towarowym jako jednym z elementów sklasyfikowanych w ramach wartości niematerialnych i prawnych, które, biorąc pod uwagę zmieniającą się gospodarkę, stają się jednym z kluczowych aktywów w jednostkach gospodarczych. Współcześnie przewaga konkurencyjna realizowana jest właśnie dzięki dostępowi do tych zasobów, ich wykorzystywaniu, ale także ich ochrony — właśnie ze względu na ich wartość transakcyjną. Celem artykułu jest przedstawienie definicji znaku towarowego, która jest wykorzystywana na potrzeby prawa bilansowego oraz prawa podatkowego, a także przedstawienie sposobu ujęcia ewidencyjnego tej kategorii wartości niematerialnych i prawnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korbutowicz, Teresa. Red.   Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.32.8

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 32, 2020, s. 103-116

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg